Home / Giáo hội Việt nam (page 52)

Giáo hội Việt nam

Truyền thông với tâm thế hy vọng

Suy nghĩ về Sứ điệp Truyền thông 2017 “Đừng sợ, Ta ở với ngươi” * Bài nói chuyện của Đức giám mục Phêrô Nguyễn văn Khảm trong Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51 (28-05-2017) do các giáo phận Sài Gòn, Mỹ Tho và Phú Cường cử …

Read More »