Đức Giám mục Đaminh Hoàng Văn Đoàn, OP

Đức Giám mục Đaminh Hoàng Văn Đoàn, OP +

“Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho các anh em tôi”

(05/11/1912-20/05/1974)

Sinh ngày: 05/11/1912 tại Nam Định

Linh mục: 24/12/1939

Bổ nhiệm Giám mục: 12/03/1950

Tấn phong Giám mục: 03/09/1950

Đại diện Tông tòa GP Bắc Ninh: 12/03/1950-1955

Qua đời: 20/05/1974

Phần mộ: Tòa giám mục Quy Nhơn