Linh mục đoàn Giáo phận Bắc Ninh

Linh mục giáo phận hiện tại

(Lưu ý: Để biết thêm thông tin của Linh mục nào, xin bấm vào tên của Linh mục cần biết)

1. Danh sách linh mục triều

1 Lm. Giuse Nguyễn Hoàng Ân Cha xứ Dũng Vi,

Đặc trách Hội Lòng Chúa thương xót

2 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Anh Cha xứ Tiên Nha
3 Lm. Giuse Cao Thanh Bắc Phó xứ Phúc Yên
4 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Bích Cha xứ Tiên Lục
5 Lm. Đaminh Vũ Quang Chí Cha xứ Thọ Ninh
6 Lm. Giuse Lê Quốc Chinh Trưởng ban Ơn Gọi,

kiêm Chủ nhiệm lớp mục vụ

7 Lm. Giuse Trần Văn Chỉnh Cha xứ Vân Cương,

Trưởng Ban Loan báo Tin Mừng,

Quản hạt Tuyên Quang

8 Lm. Giuse Nguyễn Văn Công Cha xứ Lai Tê,

Kiêm nhiệm Kẻ Mốt

9 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Công Cha giáo Đại Chủng viện Hà Nội
10 Lm. Giuse Vũ Văn Cương Phụ tá Hích
11 Lm. Giuse Nguyễn Mạnh Cường Cha xứ Yên Tập
12 Lm. Giuse Nguyễn Văn Cường Phụ tá Bến Đông
13 Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Đại Cha xứ Hữu Bằng
14 Lm. Giuse Nguyễn Văn Đinh Cha xứ Yên Thủy
15 Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Như Định Cha xứ Mỹ Lộc
16 Lm. Giuse Ngô Ngọc Đoàn Cha xứ Yên Cư
17 Lm. Đaminh Ngô Quang Duẩn Quản nhiệm Hích
18 Lm. Giuse Mai Viết Dương Cha xứ Đại Lãm
19 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Dương Phụ tá Nội Bài
20 Lm. Giuse Phạm Minh Hải Hưu dưỡng
21 Lm. Giuse Trần Bá Hạnh Hưu dưỡng
22 Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiến Phụ tá Nhà Thánh Tự
23 Lm. Giuse Nguyễn Bá Hiển Phụ tá Ngọ Xá
24 Lm. Antôn Nguyễn Minh Hiển Phụ tá Yên Mỹ
25 Lm. Simon Vũ Đức Hòa Phó xứ Lập Trí (Nhà thờ Minh Tân)
26 Lm. Phêrô Vêrôna Chu Quang Hòa Cha xứ Phúc Yên;

Quản hạt Vĩnh Phúc

27 Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Hoàn Cha xứ Bỉ Nội
28 Lm. Giuse Hà Mạnh Hoàn Cha xứ Dân Trù
29 Lm. Đaminh Nguyễn Hữu Hoàn Cha xứ Vinh Tiến
30 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Hồi Cha xứ Tử Đình
31 Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huân Cha xứ Thái Nguyên,

Đặc trách Hội trưởng gia đình giáo phận

32 Lm. Tôma Nguyễn Văn Huệ
33 Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Hùng Cha xứ Phượng Giáo
34 Lm. Giuse Hoàng Trọng Hữu Du học
35 Lm. Giuse Trần Đức Huyên Cha xứ Lập Trí
36 Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Quang Khải Cha giáo Đại Chủng viện Hà Nội
37 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Khang Giám đốc Nhà Thánh Tự
38 Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm Cha xứ Tử Nê,

Quản hạt Bắc Ninh

39 Lm. Giuse Trần Quang Khiêm Cha xứ Phúc Xuân
40 Lm. Đaminh Nguyễn Như Khuê Cha xứ Đồng Nhân,

Trưởng Ban giáo lý đức tin

41 Lm. Gioan Baotixita Hoàng Văn Khuê Phụ tá Chũ
42 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Kinh Quản nhiệm Bến Cốc,

Linh hướng Cursillo

43 Lm. Giuse Hoàng Văn Lịch Quản nhiệm Lưu Xá
44 Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Huy Liệu Cha xứ An Tràng,

Trưởng Ban Mục vụ gia đình

45 Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Huy Long Cha xứ Vĩnh Yên
46 Lm. Phanxicô Xaviê Đặng Văn Long Phó xứ Yên Thịnh
47 Lm. Vicente Mai Văn Mạnh Cha quản nhiệm họ Tân Thành, Phúc Xuân
48 Lm. Tôma Aquinô Nguyễn Văn Miên Trưởng Ban Truyền thông giáo phận
49 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam Hưu dưỡng
50 Lm. Giuse Nguyễn Ngát Cha xứ Ngăm Giáo
51 Lm. Giuse Đinh Đồng Ngôn Cha xứ Nội Bài,

Tuyên úy Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể

52 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nguyên Cha xứ Đạo Ngạn,

Giám đốc Caritas

53 Lm. Giuse Nguyễn Đình Phán Cha xứ Tân Bình
54 Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phi Phụ tá Tiên Lục
55 Lm. Giuse Nguyễn Văn Phong Cha xứ Bắc Giang,

Trưởng Ban giáo dân,

Quản hạt Bắc Giang

56 Lm. Anrê Nguyễn Quang Phúc Cha xứ Nhã Lộng
57 Lm. Tômasô Nguyễn Văn Phùng Cha xứ Bến Đông,

Quản hạt Nội Bài

58 Lm. Giuse Phạm Văn Phương
59 Lm. Vincent Nguyễn Văn Quân Cha xứ Thiết Nham
60 Lm. Giuse Nguyễn Đức Quân Cha xứ Trung Lai
61 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Quân Phụ tá Tân Bình
62 Lm. Giuse Nguyễn Văn Quân Cha xứ Đức Bản
63 Lm. Phanxicô Xaviê Phạm Văn Quang Cha xứ Yên Lễ
64 Lm. Giuse Ngô Văn Quảng Quản lý Tòa Giám Mục
65 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Sao Cha xứ Tân An
66 Lm. Giuse Nguyễn Văn Tâm Cha xứ Xuân Hòa
67 Lm. Đaminh Nguyễn Minh Tân Cha xứ Ngọ Xá
68 Lm. Giuse Ngô Văn Tấn Cha xứ Bạch Xa
69 Lm. Giuse Nguyễn Huy Tảo Hưu dưỡng
70 Lm. Phêrô Mai Viết Thắng Cha xứ Từ Phong, kiêm nhiệm Phong Cốc

Đặc trách Hội Mân Côi

71 Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng Chưởng ấn,

Kiêm nhiệm Nam Viên

72 Lm. Giuse Đinh Văn Thành Cha xứ Đại Từ,

Quản hạt Thái Nguyên

73 Lm. Gioakim Nguyễn Đức Thành Cha xứ Tam Đảo,

Đại diện tư pháp,

Tổng Quản lý Giáo phận

74 Lm. Giuse Hoàng Văn Thập Cha xứ Yên Thịnh
75 Lm. Giuse Nguyễn Văn Thế Cha xứ Phú Cường
76 Lm. Đaminh Nguyễn Quang Thiều Cha xứ Nghĩa Hạ
77 Lm. Giuse Đỗ Văn Thọ Nhà hưu Thủ Đức
78 Lm. Giuse Nguyễn Minh Thọ Du học
79 Lm. Gioakim Nguyễn Văn Thoan Cha xứ Lục Hạ

Phụ trách Huynh đoàn Đaminh giáo dân

80 Lm. Giuse Trần Quang Thu Cha xứ Đồng Chương
81 Lm. Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thuận Cha xứ Chính Toà,

Trưởng Ban Thánh nhạc

82 Lm. Vicente Nguyễn Văn Thuyên Cha xứ Tân Cương
83 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tiến Phụ tá Vân Cương
84 Lm. Hiêrônimô Nguyễn Văn Tính Cha xứ An Bài,

Trưởng Ban phục vụ Lời Chúa

85 Lm. Đaminh Trần Văn Tính Phụ tá Hữu Bằng
86 Lm. Giuse Phan Tự Toán Phó xứ Đình Tổ
87 Lm. Đaminh Trần Văn Toán Phụ tá Đại Từ
88 Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn Cha xứ Thường Lệ,

Kiêm nhiệm Thạch Đà,

Trưởng Ban giới trẻ

89 Lm. Đaminh Trần Văn Toàn Du học
90 Lm. Giuse Nguyễn Quốc Triệu Giám đốc Nhà hưu dưỡng Từ Phong
91 Lm. Phaolô Nguyễn Khắc Trọng Du học
92 Lm. Giuse Đặng Văn Trọng Cha xứ Trung Xuân
93 Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường Cha xứ Ngô Khê,

Kiêm nhiệm Nguyệt Đức,

Trưởng Ban Văn hoá

94 Lm. Giuse Nguyễn Văn Trường Cha xứ Hoà Loan
95 Lm. Vinh sơn Nguyễn Văn Trường Phó xứ Đại Lãm
96 Lm. Phaolô Đào Văn Trường Phụ tá Bắc Giang
97 Lm. Giuse Nguyễn Đức Trưởng Phụ tá Chính Toà
98 Lm. Giuse Trương Văn Tú Phụ tá Đồng Chương
99 Lm. Inhaxiô Nguyễn Ngọc Tư Cha xứ Đình Tổ,

Kiêm nhiệm Dâu

100 Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tuân Quản nhiệm Chũ
101 Lm. Giuse Hoàng Anh Tuấn Cha xứ La Tú
102 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tuấn Phụ tá Yên Mỹ
103 Lm. Phanxicô Xaviê Hoàng Trọng Tưởng Phụ tá Thường Lệ
104 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tuyên Cha xứ Thống Nhất
105 Lm. Giuse Trần Văn Tuyển Phụ tá Bắc Kạn
106 Lm. Phêrô Nguyễn Công Văn Linh mục Tổng Đại Diện
107 Lm. Giuse Lê Thành Văn Cha xứ Yên Mỹ
108 Lm. Giuse Nguyễn Văn Vẻ Cha xứ Thường Thắng
109 Lm. Anrê Nguyễn Quốc Vệ Phụ tá Tử Nê
110 Lm. Phêrô Đỗ Công Viên Cha xứ Yên Lãng

2. Danh sách dòng đang phục vụ tại giáo phận

1 Đaminh Phạm Văn CHỈ 07.08.2015 1980 Nt Nông Vụ, tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên – HN Don Bosco
2 Gioan Đỗ Khắc DOÃN 23.8.2012 1980 NT Hoà An, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang Don Bosco
3 Bosco Đinh Quang TRIỂN 23.08.2012 1977 NT Hoà An, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang Don Bosco
4 Giuse Trịnh Văn VINH 28.5.2022 1983 Nt Nông Vụ, tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên – HN Don Bosco
5 Gioan Lê Quang VINH 18.10.2002 1965 NT Hoà An, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang Don Bosco
6 Vincentê Hoàng Văn BÁO 03.04.2014 1978 NT Tiểu Lễ, Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên Dòng Chúa Cứu Thế
7 Giuse Nguyễn Văn CHIẾN 16.10.2021 1983 NT Nà Phặc, TT.Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn Dòng Chúa Cứu Thế
8 Phêrô Nguyễn Quang DOÃN 01.07.2022 1984 NT Tiểu Lễ, Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên Dòng Chúa Cứu Thế
9 Micaen Nguyễn Công ĐỨC 2.7.2014 1976 NT Na Rì, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, Bắc Kạn Dòng Chúa Cứu Thế
10 Phaolo Trần Văn HẢI 02.07.2016 1973 NT Tiểu Lễ, Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên Dòng Chúa Cứu Thế
11 Giuse Cao Văn HOÀNG 29.5.2023 1986 NT Phú Cường, Văn Cường 3, Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên Dòng Chúa Cứu Thế
12 Phêrô Đỗ Đức KIÊN 29.5.2023 1984 NT Thái Nguyên, Trưng Vương, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên Dòng Chúa Cứu Thế
13 Giuse Phạm Văn LUẬT 25.04.2015 1978 NT Sông Công, Thái Nguyên Dòng Chúa Cứu Thế
14 Giuse Nguyễn Văn TĨNH 16.04.2011 1973 NT Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, tp Bắc Kạn, Bắc Kạn Dòng Chúa Cứu Thế
15 Giuse Phạm Văn TOẢN 03.6.2019 1985 NT Ba Bể, thôn Phiêng Chì, Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn Dòng Chúa Cứu Thế
16 Giuse Vũ Văn HẢO 11.8.2011 1977 NT Phượng Mao, Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh Dòng Đaminh
17 Tôma Aquinô Hoàng Trọng HIẾU 08.8.2005 1971 NT Phượng Mao, Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh Dòng Đaminh
18 Phaolô Trần Hoàng Khoa NAM 04.8.2014 1979 NT Phượng Mao, Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh Dòng Đaminh
19 Phêrô Nguyễn Văn THỦY 03.10.2009 1971 NT Phượng Mao, Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh Dòng Đaminh
20 Phêrô Ngô Phan Phục 10.6.2006 1973 NT Nỉ, phố Nỉ,  Trung Giã , Sóc Sơn , Hà Nội. Dòng Tên
21 Giuse Trương Đình SÁNG 3.12.2019 1979 NT Nỉ, Phố Nỉ,  Trung Giã , Sóc Sơn , Hà Nội Dòng Tên
22 Andrê Dũng Lạc M. Nguyễn Văn BÌNH 04.6.2020 1966 NT Vĩnh Ngọc, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang Mẹ Chúa Cứu Chuộc
23 Lu-y Gonzaga Maria Nguyễn Văn ĐẠI 03.6.2019 1973 NT Đại Điền, Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc Mẹ Chúa Cứu Chuộc
24 Đaminh Mr. Nguyễn Kim ĐIỀN 03.04.2014 1969 NT Văn Thạch, Đồng Quế, Sông Lô, Vĩnh Phúc Mẹ Chúa Cứu Chuộc
25 Fx. Maria Hồ Hoàng DOANH 03.04.2014 1972 NT Na Hang, Tổ 15, Gốc Sấu, Tt. Na Hang, Na Hang,  Tuyên Quang Mẹ Chúa Cứu Chuộc
26 Gioan Maria Đinh Văn NGHĨA 01.06.2018 1975 Nt Lực Tiến, Xóm 8, Quý Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang Mẹ Chúa Cứu Chuộc
27 Gioan Maria Vũ Nguyên Đức NGHĨA 29.5.2023 1968 NT Vĩnh Ngọc, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang Mẹ Chúa Cứu Chuộc
28 Tôma Maria Đào Huy PHONG 29.5.2023 1968 NT Na Hang, Tổ 15, Gốc Sấu, thị trấn Na Hang, Na Hang,  Tuyên Quang Mẹ Chúa Cứu Chuộc
29 Matthia Maria Thân Văn SỰ 08.12.2022 1972 NT Đại Điền, Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc Mẹ Chúa Cứu Chuộc
30 Bênađô Maria Nguyễn Đức THIỆP 29.5.2023 1982 Nhà hưu dưỡng Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh Mẹ Chúa Cứu Chuộc
31 Phanxicô Salê Maria Đỗ Viết TIẾP 29.5.2023 1982 NT Lực Tiến, Xóm 8, Quý Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang Mẹ Chúa Cứu Chuộc
32 Gioan M. Nguyễn Văn TUÂN 11.6.2021 1983 Nt Bạch Xa, Bến Đền, Bạch Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang Mẹ Chúa Cứu Chuộc
33 Gioan Ê-đê Maria Phạm Quốc TUẤN 03.6.2019 1977 NT Vĩnh Ngọc, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang Mẹ Chúa Cứu Chuộc
34 Đaminh Đinh Văn QUYẾT 16.12.2019 1988 NT Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh Nhập Mục Vụ
35 Luy Maria Đinh Văn BÌNH 03.3.2023 1983 Xóm 8, Thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên Xi-tô
36 Alphongsô Phạm Văn PHÚC 13.7.2018 1981 Xóm 8, Thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên Xi-tô

Linh mục đã qua đời