Xuân Hoà, Thanh Giã – mừng lễ Quan thầy Quý Ban hành giáo

Chúa nhật, ngày 26.11.2023, Xuân Hoà và Thanh Giã cùng diễn ra Thánh lễ mừng Bổn mạng Quý Ban hành giáo xứ.

Tại Thanh Giã, Giáo hạt Bắc Giang, cộng đoàn dân Chúa nơi đây đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Ki-tô Vua – Bổn mạng Ban hành giáo đương-cựu. Cha xứ Giuse Mai Viết Dương chủ tế, đồng tế với ngài là Cha Đaminh Nguyễn Văn Anh chính xứ Tiên Nha. Cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ giáo họ Cầu Mơ, giáo điểm Phạm Kha và giáo điểm Hà Phú, quy tụ về nhà thờ Thanh Giã hiệp dâng thánh lễ hôm nay.

Tại giáo xứ Xuân Hòa, thánh lễ bổn mạng Ban hành giáo xứ cũng được tổ cử hành lúc 16h30 cùng ngày. Cha xứ Giu-se Nguyễn Văn Tâm chủ sự thánh lễ. Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn dân xứ đã sốt sắng rước kiệu Đức Giê-su Ki-tô Vua quanh khuôn viên nhà xứ.

Thông điệp lời Chúa hôm nay, nhắn gửi tới mỗi người tham dự ý thức về vai trò Vua Giê-su trong đời sống của mình. Người không cai trị bằng vũ lực, bằng áp chế người khác nhưng bằng tình yêu thương, phục vụ và cho đi. Một vị Vua thiết lập triều đại không bằng vũ khí mà bằng cái chết trên Thánh giá.

Nguyện chúc quý Ban hành giáo đương-cựu, luôn trân quý trong vai trò người được gọi để phục vụ. Biết nhìn lên vị Vua Giêsu và phục vụ như chính Ngài đã nêu gương.

BTT Gp Bắc Ninh tổng hợp