Home / Thông báo

Thông báo

Giờ Thánh Lễ trực tiếp tại một số nhà thờ

Thánh lễ trực tuyến -Nhà thờ Lớn Hà Nội:  Chúa nhật: 07h00 và 18h00, thứ Bảy: 18h00, thứ Hai tới thứ Sáu: 18h30: https://www.tonggiaophanhanoi.org​​​​ –Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ hàng ngày lúc 17g30 https://tgpsaigon.net/video/thanh-le-online-2 –Đài Chân Lý Á Châu: https://vietnamese.rvasia.org/suy-ni%E1%BB%87m/th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-ch%C3%BAa-nh%E1%BA%ADt-09052021 BTTGP. Bắc Ninh

Read More »

Suy niệm mầu nhiệm Mân Côi tháng 3 năm 2021

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 03/2021 ************** HMC 03.2021 A4 (pdf)         Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.          Tập nhân đức: Hãy tập sống lành thánh, xa tránh điều xấu, chắc chắn …

Read More »