Home / Thông báo

Thông báo

Hoa Mân Côi tháng 01 năm 2022

HOA MÂN CÔI     Tháng 01 / 2022 Cầu cho việc kiến tạo hòa bình trên thế giới. *************** HMC T1.2022 (pdf)         Ý cầu nguyện: Xin cho các Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác và tất cả mọi người thành tâm thiện chí, biết cùng …

Read More »