Home / Uncategorized / Giáo hạt Bắc Ninh

Giáo hạt Bắc Ninh

Khi hai giáo phận của nước Việt đầu tiên được thành lập là giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài (năm 1659), vùng đất Bắc Ninh đã có những giáo điểm truyền giáo là Kẻ Mốt, Kẻ Nê (Tử Nê) và Kẻ Roi (Xuân Hòa). Nhắc đến Bắc Ninh là nói đến vùng đất của lễ hội, xứ sở của những làn điệu dân ca Quan Họ ngọt ngào tình tứ và là chiếc nôi Phật giáo của Việt nam.

Giáo hạt Bắc Ninh nằm trong tỉnh Bắc Ninh và một số xã của tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Diện tích của Giáo hạt Bắc Ninh là 898 km2.

__________________________________________________________________

Giáo xứ Chính toà Bắc Ninh

537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Bắc Ninh, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Cẩm Giang

Phố Nguyễn Giáo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Dâu

Thanh Khương, Khương Tự, Thuận Thành, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Đình Tổ

Đình Tổ, Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên

__________________________________________________________________

Giáo xứ Đồng Nhân

Đồng Nhân, Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Dũng Vi

Thôn Giáo, Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Kẻ Mốt

Thôn 2, Định Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương

__________________________________________________________________

Giáo xứ Lai Tê

Lai Tê, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Nam Viên

Nam Viên, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Ngăm Giáo

Ngăm, Lãng Ngâm, Gia Bình, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Ngô Khê

Ngô Khê, Phong Khê, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Nguyệt Đức

Vạn Phúc, Vạn An, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Phong Cốc

Phong Cốc, Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Phượng Giáo

Phượng Giáo, Thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Phượng Mao

Mao Trung, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Thọ Ninh

Thọ Ninh, Phú Lương, Lương Tài, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Tử Nê

Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Từ Phong

Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh

__________________________________________________________________

Giáo xứ Xuân Hòa

Xuân Hòa, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tre Ngà số 11, phần 1