Home / Uncategorized / Đức cha Maximio Velasco Khâm, OP

Đức cha Maximio Velasco Khâm, OP

Đức cha Maximio Velasco Khâm, OP +

(07/08/1851-23/07/1925)

Sinh ngày: 07/08/1851 tại Tây Ban Nha

Linh mục: 13/06/1875

Bổ nhiệm Giám mục: 20/08/1889

Tấn phong Giám mục: 05/01/1890

Đại diện Tông tòa Giáo phận Bắc (BN): 1902-23/07/1925

Qua đời: 23/07/1925

Phần mộ: Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hòa, GP Bắc Ninh

About Nguyen Nguyen

Check Also

Cha quản hạt Thái Nguyên gặp gỡ các chú nhà thánh Phêrô Tự

Chiều ngày 29/9/2022, cha Giuse Đinh Văn Thành, quản hạt Thái Nguyên và cũng là …