Home / Uncategorized / Đức Giám mục Antonio Colomer Lễ, OP

Đức Giám mục Antonio Colomer Lễ, OP

Đức Giám mục Antonio Colomer Lễ, OP +

(21/01/1833 – 7/02/1902)

Sinh: 21/01/1833 tại Tây Ban Nha       

Linh mục: 17/7/1857

Bổ nhiệm Giám mục: 11/02/1870

Tấn phong Giám mục: 09/07/1871

Đại diện Tông tòa Giáo phận Bắc (BN) tiên khởi: 29/5/1883-1902

Qua đời: 07/02/1902

Phần mộ: Tu viện Đaminh ở thành phố Ocana, Tây Ban Nha

About Nguyen Nguyen

Check Also

Cha quản hạt Thái Nguyên gặp gỡ các chú nhà thánh Phêrô Tự

Chiều ngày 29/9/2022, cha Giuse Đinh Văn Thành, quản hạt Thái Nguyên và cũng là …