Home / Uncategorized / Đức Giám mục Teodoro Gordaliza Phúc, OP

Đức Giám mục Teodoro Gordaliza Phúc, OP

Đức Giám mục Teodoro Gordaliza Phúc, OP +

(09/11/1874-14/10/1931)

Sinh ngày: 09/11/1874 tại Tây Ban Nha

Linh mục: 10/12/1893

Bổ nhiệm Giám mục: 10/08/1915

Tấn phong Giám mục: 16/01/1916

Đại diện Tông tòa GP Bắc (BN): 1925-14/10/1931

Qua đời: 14/10/1931

Phần mộ: Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh

About Nguyen Nguyen

Check Also

Cha quản hạt Thái Nguyên gặp gỡ các chú nhà thánh Phêrô Tự

Chiều ngày 29/9/2022, cha Giuse Đinh Văn Thành, quản hạt Thái Nguyên và cũng là …