Home / Giáo hội Việt nam / ĐHGT Sở Kiện: Diễn nguyện “Bữa tiệc yêu thương”

About admingdbn

Check Also

Lạm bàn về từ “hiệp hành”

Để chuẩn bị cho Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *