Home / Giáo hội Việt nam / ĐHGT Sở Kiện: Diễn nguyện “Bữa tiệc yêu thương”

About admingdbn

Check Also

Giáo Hạt Tuyên Quang: Hiệp hành với giới trưởng gia đình

Chiều thứ hai sau Chúa nhật V Phục sinh (16.5.2022), Hội Gia Trưởng Giáo Hạt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *