Home / Giáo hội Việt nam / ĐHGT Sở Kiện: Diễn nguyện “Bữa tiệc yêu thương”

About admingdbn

Check Also

Bộ Giáo lý Đức tin: Lưu ý về tính luân lý của việc sử dụng một số vaccine ngừa Covid-19

BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN: LƯU Ý VỀ TÍNH LUÂN LÝ CỦA VIỆC SỬ DỤNG …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *