Thông báo: Khoá huấn luyện Cha mẹ nuôi dạy con

Ban mục vụ gia đình và Trung tâm mục vụ Giáo phận Bắc Ninh thông báo: Khoá đào tạo dành cho cha mẹ Đồng hành để con lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa.

Ngày 3-4.8.2024

Địa điểm: Trung tâm mục vụ Giáo phận Bắc Ninh

Link đăng ký