Thông báo: các lớp mục vụ thánh nhạc hè 2024

Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh thông báo: Các lớp mục vụ thánh nhạc hè 2024

 1. Môn học:
  • Nhạc lý căn bản, xướng âm
  • Đệm đàn sơ cấp, đệm đàn nâng cao
  • Hướng dẫn chỉ huy ca đoàn
 2. Giảng viên:
  • Quý thầy chủng sinh
  • Quý Seour dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất và Hiệp hội Đức Ma-ri-a Mẹ Sự Sống
  • Quý chú nhà Ứng Sinh Phê-rô Tự
 3. Thời gian:
  • Các lớp Đàn phụng vụ cơ bản: Khai giảng 9h00 thứ Hai ngày 10 tháng 6 năm 2024. Và bế giảng Thứ Sáu ngày 05 tháng 7 năm 2024. Học cả ngày trong tuần, trừ Chúa nhật.
  • Riêng lớp Ca trưởng và Đàn phụng vụ nâng cao: Khai giảng 9h00 thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024. Và Bế giảng Chúa nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024. Học cả ngày trong tuần, trừ Chúa nhật.
 4. Địa điểm:

A- Các lớp Đàn phụng vụ cơ bản

  • Hạt Bắc Ninh: Trung tâm Mục vụ Giáo phận Bắc Ninh
  • Hạt Bắc Giang: Giáo xứ Đại Lãm
  • Hạt Thái Nguyên: Giáo xứ Đại Từ
  • Hạt Vĩnh Phúc: Giáo xứ Vinh Tiến
  • Hạt Nội Bài: Giáo xứ Bến Đông
  • Hạt Tuyên Quang: Giáo xứ Vân Cương

B- Lớp Ca trưởng và Đàn phụng vụ nâng cao (Khóa học kéo dài 15 ngày: Từ thứ Bảy, 15/6 đến Chúa Nhật, 30/6) Giáo xứ Lai Tê

 1. Điều kiện tham dự:
  • Từ 13 tuổi trở lên
  • Phải có giấy giới thiệu của Cha xứ hoặc Ban hành giáo
 1. Học phí:
 • 2.000.000 VNĐ (Hai triệu Việt Nam đồng) đối với các lớp Đàn phụng vụ cơ bản
 • 1.500.000 VNĐ (Một triệu năm trăm Việt Nam đồng) đối với lớp Ca trưởng và Đàn phụng vụ nâng cao

 

 Lưu ý:  

 • Học viên học đàn phải có đàn Organ, tai nghe, chân đàn, phích cắm điện (dây điện dài tối thiểu 2m trở lên)
 • Đồ dùng cá nhân
 • Thiếu nhi Thánh Thể đem áo đồng phục khi tham dự Thánh lễ
 • Xin quý cha và Ban Hành Giáo gửi danh sách và liên hệ trước ngày mồng 01 tháng 6 năm 2024 theo các số điện thoại sau:
 • Trưởng ban Thánh nhạc giáo hạt Bắc Ninh: Cha Tô-ma Nguyễn Văn Huệ – 0928261982
 • Trưởng ban Thánh nhạc giáo hạt Bắc Giang: Cha Phao-lô Đào Văn Trường – 0982125424
 • Trưởng ban Thánh nhạc giáo hạt Thái Nguyên: Cha Giu-se Nguyễn Văn Chiến – 0399155125
 • Trưởng ban Thánh nhạc giáo hạt Vĩnh Phúc: Cha Đa-minh Nguyễn Hữu Hoàn – 0983008682
 • Trưởng ban Thánh nhạc giáo hạt Nội Bài: Cha Giu-se Nguyễn Văn Cường – 0382354468
 • Trưởng ban Thánh nhạc giáo hạt Tuyên Quang: Cha Giu-se Trần Quang Thu – 0984796772

 

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2024

TRƯỞNG BAN THÁNH NHẠC 

Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Bùi Quang Thuận