Ngày 21/7: Thánh Laurensô de Brinddiissi – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, Lễ nhớ không buộc

Lễ nhớ không buộc

1. Ghi nhận lịch sử – phụng vụ

Lễ Thánh Lorensô Brinđisi được cử hành trước ngày chết của Người một ngày, vì thánh nhân qua đời ngày 22 tháng Bảy năm 1619 tại Lisbonne, trên đường đến triều đình vua Philipphê III để bào chữa cho những người dân thành Naples bị áp bức. Ngài được phong thánh năm 1881 và năm 1959, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII công bố Ngài là “tiến sĩ truyền giáo” do các tác phẩm của Ngài phần nhiều viết với văn phong bình dân.

Thánh Lorensô sinh năm 1559 ở Brindisi (nước Ý), cha mẹ đặt tên là Jules-César Russo. Mười sáu tuổi, Ngài vào dòng Capucins ở Vérone, nhận tên là Lorensô Brindisi. Nhà dòng gửi thầy Lorensô theo học ở Padua, thành trì của chủ thuyết Averroisme. Ngài sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ như: Pháp, Đức, Hy Lạp, Syrie và Do Thái.

Thụ phong linh mục năm 1582, Ngài thường giảng ở Venise và Roma. Ngài từng là giám tỉnh Toscane, Vénétie, Thụy Sĩ và Gênes trước khi được chỉ định làm giám luật, rồi làm bề trên tổng quyền (1602 – 1605). Thời gian này, Ngài đã phát triển dòng ra nhiều nước ở Trung Âu. Năm 1605, Ngài trở về bên cạnh hoàng đế Rodolphe II (Đức) và bằng công việc của mình, Ngài đã góp phần vào công cuộc chiến đấu với người Thổ.

2. Thông điệp và tính thời sự

Lời nguyện của ngày ca ngợi “tinh thần khôn ngoan và mạnh mẽ” của Thánh Lorensô Brindisi, một trong những người tạo tinh thần cho cuộc chiến đấu chống người Thổ lúc ấy đang đe dọa Châu Âu và cả Kitô Giáo. Thánh Lorensô trở thành cánh tay phải của hoàng tử Philipphê Emmanuel vùng Lorraine khi ông đang chiến đấu ở Hungari để giải thoát xứ này khỏi ách thống trị của quân Thổ. Đứng trước hàng quân, Lorensô tay giơ cao Thánh Giá, la to: “Tiến lên ! Đây là điều Chúa muốn ! Chúa ở với chúng ta !”. Vị tu sĩ đơn sơ này cũng là đặc sứ của Đức Giáo Hoàng trong nhiều phái đoàn hòa giải, nhờ tài khôn khéo ngoại giao và biết nhiều thứ tiếng của mình.

Thánh Lorensô đã đi giảng khắp Châu Âu, Ngài xem việc giảng thuyết là “một chức năng truyền giáo, việc của thiên thần, của người kitô hữu, việc thần linh… Chính giảng thuyết đem lại đức tin, đức cậy, đức mến” (Bài giảng Mùa Chay của Thánh Lorensô, Phụng vụ Bài đọc). Bài giảng của Ngài bắt nguồn từ Thánh Kinh mà Ngài vốn thuộc lòng, thậm chí thuộc cả nguyên bản.

Enzo Lodi