Hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý tại Việt nam

Năm 1997, Bộ Giáo Sĩ đã ban hành bản Hướng Dẫn Tổng Quát Việc Dạy Giáo Lý (HDTQ 97) và ước mong các Hội Đồng Giám Mục cũng soạn những bản văn định hướng tương tự, nhằm đáp ứng nhu cầu dạy giáo lý tại các quốc gia của mình. Năm 2010, Đại Hội Dân Chúa cũng “mong mỏi sớm có được những nguyên tắc, đường hướng và chương trình chung, cũng như một thủ bản chung về giáo lý, vừa trung thành với Tin Mừng vừa gần gũi với văn hóa Việt Nam”. Nhằm đáp ứng đề nghị và ước vọng trên, chúng tôi xin gửi đến quí linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân, cách riêng các cha xứ trong các giáo phận, bản Hướng Dẫn Tổng Quát Việc Dạy Giáo Lý tại Việt Nam.

Để phục vụ cho công việc dạy giáo lý mang lại hiệu quả thiết thực tại giáo phận Bắc Ninh, ban giáo lý đức tin gửi tới quý vị tài liệu: Hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý tại Việt nam bằng file pdf kèm theo đây (HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VIỆT NAM 2017).

Xin chân thành cám ơn và chúc quý vị tràn đầy ơn Chúa.

Lm. Giuse Hà Mạnh Hoàn

Trưởng ban giáo lý đức tin