Thông cáo của Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”

Thưa anh chị em,

Mấy ngày hôm nay một số xứ họ trên địa bàn giáo phận Bắc ninh lại xuất hiện một số người đến phát tài liệu hoặc trên Intenet, facebook phát tán tài liệu về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời, hay “Những lời cảnh báo”, “Cuộc quang lâm”…. Vì vậy, Website giáo phận đăng lại: Thông cáo của ủy ban giáo lý đức tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho anh chị biết  thực chất về những tài liệu của nhóm: Sứ điệp từ trời.

Nguồn: WĐH