Thứ Ba Tuần XV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1 Is 7,1-9

Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1 Thời vua A-khát, con vua Giô-tham, cháu vua Út-di-gia-hu, trị vì Giu-đa, thì vua A-ram là Rơ-xin, và vua Ít-ra-en là Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, lên đánh Giê-ru-sa-lem, nhưng không thể tấn công được. 2 Người ta báo tin cho nhà Đa-vít rằng : “A-ram đã đóng quân ở Ép-ra-im.” Bấy giờ lòng vua cũng như lòng dân đều rung động như cây rừng rung rinh trước gió.

3 Đức Chúa phán với ông I-sai-a : “Ngươi hãy cùng với Sơ-a Gia-súp, con ngươi, ra đón vua A-khát ở cuối kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ. 4 Ngươi hãy nói với nhà vua : “Ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó, trước cơn giận sôi sục của Rơ-xin, vua A-ram, và của người con Rơ-man-gia-hu. 5 Vì A-ram cùng với Ép-ra-im và người con Rơ-man-gia-hu đã mưu tính hại ngài và nói : 6 “Ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó khiếp sợ ta, và đặt con ông Táp-ên làm vua ở đó.”

7 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này :

Chuyện đó sẽ không xảy ra, sẽ không có,
8vì đầu của A-ram là Đa-mát, đầu của Đa-mát là Rơ-xin.
Sáu mươi lăm năm nữa
Ép-ra-im sẽ tan tành, không còn là một dân.
9Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,
đầu của Sa-ma-ri là con của Rơ-man-gia-hu.
Nếu các ngươi không vững tin,
thì các ngươi sẽ không đứng vững.

Đáp ca

Đ.Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

2Cao cả thay Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
Đấng thật xứng muôn lời ca tụng
trong thành đô của Người !3aNúi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ,
là niềm vui cho toàn thể địa cầu.

Đ.Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

3bNúi Xi-on, bồng lai cực bắc,
là kinh thành của Đức Đại Vương.4Giữa các lâu đài của Xi-on,
Thiên Chúa tỏ ra chính Người là thành luỹ.

Đ.Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

5Kìa vua chúa toa rập với nhau,
cùng tiến quân một lúc.6Nhưng mới thấy thành đã sững sờ kinh ngạc,
quá hãi hùng, bỏ chạy thoát thân.

Đ.Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

7Chúng run khiếp, chạy đi chẳng nổi,
quằn quại như phụ nữ sắp sinh con.8Quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả
bị bão đánh tan tành.

Đ.Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,

nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Mt 11,20-24

Đến ngày phán xét, thành Tia, thành Xi-đôn và đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

20 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói :

21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Chúa kiên nhẫn chờ đợi kẻ dữ hoán cải để được cứu độ. Ta cũng hãy bắt chước Chúa để sống nhân từ bao dung với nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, chậm giận và giàu lòng thương xót. Dù chúng con tội lỗi, Chúa vẫn không muốn tiêu diệt chúng con. Chúa chờ đợi và tìm kiếm chúng con là những người lầm đường lạc lối trở về với Chúa.

Lạy Chúa, trên thế giới và ngay cả trong Hội Thánh, người xấu việc xấu còn đó rất nhiều. Không ai muốn chấp nhận cái xấu. Vì vậy loài người chúng con luôn muốn tiêu diệt nhau, đối xử tàn ác với nhau, nóng giận xua đuổi nhau. Chúng con muốn nhổ sạch cỏ lùng ngay tức khắc. Và ngay chính tâm hồn con cũng vừa tồn tại lúa tốt, vừa tồn tại cả cỏ lùng. Con luôn có ơn Chúa đỡ nâng và thánh hóa, nhưng tâm hồn con lại để cỏ lùng của tội lỗi, của tính mê tật xấu phát triển. Chúa vẫn yêu thương và kiên nhẫn đợi chờ con sống tốt hơn.

Hôm nay, con nghe Lời Chúa và nhìn lên gương Chúa, để học với Chúa lòng bao dung nhân từ và kiên nhẫn. Con thấy chính con là cỏ lùng đã được Chúa cho tồn tại đến hôm nay. Xin ban cho con luôn biết chấp nhận người khác, cảm thông và chịu đựng lẫn nhau. Khi thấy người khác lầm lỗi, xin giúp con kiên nhẫn nhắc bảo, cầu nguyện cho nhau, khích lệ nhau. Xin Chúa đừng để con vì nóng giận mà đối xử tàn nhẫn với anh em. Chúa bao dung và kiên nhẫn chờ đợi con, xin cho con biết bao dung và kiên nhẫn chờ đợi anh em. Chúa hy vọng con sẽ hoán cải nên tốt, xin cho con biết hy vọng về người khác. Amen.

Ghi nhớ: “Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”.

Suy niệm 2 : Lm Phê-rô Mai Viết Thắng

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các dân thành Khorazin, Betsaida và Capharnaum. Vì đây là ba thành mà Chúa thường lui tới để giảng dạy và làm các phép lạ để bày tỏ vinh quang và tình thương của Chúa cho họ thấy rằng: Ngài bởi Chúa Cha mà đến và Ngài chính là Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Thế.

Thế nhưng, mặc dù họ đã được chứng kiến các phép lạ Chúa làm và được nghe những lời Chúa giảng dạy, nhưng họ không hề mảy may sám hối, không hề thay đổi để được đón nhận ân sủng của Chúa, khiến Ngài đã phải khiển trách họ nặng lời.

Sám hối là điều kiện để được ơn tha thứ, là dấu chỉ sự phục thiện. Nếu cố thủ không chịu sám hối thì án phạt đời đời đang chờ đợi ở phía trước. Sám hối chính là nhìn nhận ra những giới hạn và những sai lỗi của mình để hoán cải, để làm lại và làm thay đổi cuộc đời mình. Sám hối chính là cơ hội để trở về nẻo chính đường ngay. Sám hối chính là lúc chúng ta bắt đầu bước vào con đường nên thánh.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy ăn năn sám hối, nhìn ra những khuyết điểm, tội lỗi của mình, để trở về nẻo chính đường ngay. Nhờ những cố gắng thay đổi mỗi ngày, sẽ giúp chúng ta tiến gần tới Chúa hơn và sau cũng sẽ giúp ta đạt tới ơn cứu độ đời đời. Amen.

Suy niệm 3: Lm Gioan Maria Vũ Nguyên Đức Nghĩa, CRM

Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giê-su quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ nhưng vẫn không sám hối và thay đổi đời sống. Đó là một lời cảnh báo nghiêm trọng về sự cứng lòng của con người chấp nê không biết tận dụng những cơ hội để thay đổi.

Chúa Giê-su nhắc đến các thành Khoradin, Bếtxaiđa, và Caphácnaum. Đây là những nơi đã chứng kiến nhiều phép lạ của Người nhưng vẫn không sám hối. Điều này cho thấy sự cứng lòng và từ chối thay đổi của con người. Dù đã thấy những việc kỳ diệu và quyền năng của Thiên Chúa, họ vẫn không nhận ra và thay đổi đời sống.

Chúa Giê-su nhắc đến ngày phán xét như một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Những ai đã chứng kiến và nhận được nhiều ơn lành của Chúa mà không sám hối sẽ phải chịu sự xét xử nghiêm khắc hơn. Đây là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong việc nhận ra và đáp lại tình yêu và ơn sủng của Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng ta lòng khiêm nhường để nhận ra những lỗi lầm của mình, và sức mạnh để thay đổi và sống xứng đáng với ơn sủng của Ngài. Amen.