Thứ Năm Tuần XVII – Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I : Gr 18, 1-6

“Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, đi xuống nhà thợ gốm, và ở đấy ngươi sẽ nghe lời Ta”. Tôi liền xuống nhà thợ gốm, và đây anh đang nắn đồ trên bàn quay. Cái bình đất do tay anh nắn đã vỡ nát, anh lại nắn cái khác theo như ý anh muốn làm. Và có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Chúa phán: Hỡi nhà Israel, nào Ta chẳng làm được cho các ngươi như người thợ gốm này sao? Hỡi nhà Israel! Ðây, như hòn đất trong tay người thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 145, 2abc. 2d-4. 5-6

Ðáp: Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ (c. 5a).

Xướng: Linh hồn tôi ơi, hãy khen ngợi Thiên Chúa; tôi sẽ khen ngợi Thiên Chúa trong cả cuộc đời; bao lâu còn có thân tôi, tôi còn ca ngợi Chúa. – Ðáp.

Xướng: Ðừng tin cậy vào những vị quân vương, vào con người phàm không thể ban ơn cứu độ. Lúc y tắt thở, y sẽ trở về bụi đất; bấy giờ những lời bàn của y cũng tiêu tan. – Ðáp.

Xướng: Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ, người đặt hy vọng vào Chúa là Thiên Chúa của mình: Người là Ðấng đã tạo thành trời đất, biển khơi và muôn vật chúng đang chứa đựng. Người là Ðấng giữ trung tín muôn đời. – Ðáp.

Tin mừng: Mt 13, 47-53

47 “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

51 “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu”. 52 Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ”. 53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Hội Thánh là thánh nhưng vẫn bao gồm những con người tội lỗi. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét xử thanh lọc. Và phải đợi đến tận thế mới là lúc thanh lọc chung cuộc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con vào Hội Thánh Chúa. Chúa Giêsu đã thiết lập một Giáo Hội thánh thiện, và Giáo Hội phải thánh để làm cho mọi người nên thánh. Nhưng trong thực tế con thấy Giáo Hội vẫn phải cưu mang trong lòng mình những con người tội lỗi, trong đó có con. Đôi khi chính trong lòng Giáo Hội vẫn còn nhiều tội lỗi, nhiều tiêu cực, nhiều cách sống thế tục. Điều đó đã trở nên một gương mù và làm cho nhiều người thắc mắc, công kích: tại sao Giáo Hội lại còn nhiều tội lỗi thế ?

Lạy Chúa, Chúa cho con hiểu rằng bao lâu còn ở trần gian, Giáo Hội cũng như chiếc lưới bắt cả cá tốt lẫn cá xấu. Đến ngày chung thẩm chiếc lưới mới được kéo lên, và lúc đó chính Chúa sẽ tách biệt cá tốt khỏi cá xấu.

Con cảm tạ Chúa luôn nhân từ kiên nhẫn chờ đợi con. Xin cho con biết tận dụng những ngày con đang sống ở trần gian để nhờ ơn Chúa, con tự thanh luyện mình trở nên thánh thiện như bản chất của Giáo Hội.

Đứng trước những thực tế trong Giáo Hội, xin giúp con đừng nản lòng, và càng không bao giờ phê bình chỉ trích, trái lại, xin cho con càng yêu mến và cầu nguyện cho Giáo Hội nhiều hơn, đồng thời cho con biết tích cực cộng tác để làm cho bộ mặt Giáo Hội ngày càng xinh đẹp trong sáng hơn. Amen.

Ghi nhớ : “Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”.

Suy niệm 2: Phê-rô Mai Viết Thắng

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nước Trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy cá, người ta kéo lên bờ rồi ngồi nhặt. Cá tốt thì bỏ vào giỏ còn cá xấu thì quăng ra ngoài. Ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.

Qua câu chuyện dụ ngôn ấy, Chúa muốn cho chúng ta thấy, đến ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ tách biệt giữa người lành với kẻ dữ, giữa người thánh thiện với kẻ tội lỗi, như ngư phủ ngồi tách biệt cá tốt với cá xấu. Như mục tử tách biệt chiên với dê. Ngày ấy sẽ không còn cảnh sống chung lẫn lộn giữa cỏ lùng với lúa, giữa thiện với ác, giữa người lành với kẻ dữ, giữa bóng tối và ánh sáng nữa, nhưng được phân tách dứt khoát.

Để đáng được hưởng hạnh phúc Nước Trời, mỗi người chúng ta hãy cố gắng phấn đấu sao cho mình trở thành cá tốt, sao cho mình trở thành con chiên ngoan hiền của Chúa, để ta được Ngài tuyển lựa vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Muốn được như thế, đừng bao giờ ta để mất căn tính Kitô của mình. Đừng biến mình từ cá tốt thành cá xấu. Đừng biến chiên thành dê. Đừng sống buông thả hay quá mải mê thế sự mà quên mất quê hương đích thực của chúng ta là hạnh phúc Nước Trời.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy ý thức được điều đó. Để ngày tận thế chúng ta không bị loại ra ngoài, nhưng được vào số những người Chúa tuyển chọn, được mời đón vào hưởng hạnh phúc Nước Trời là sự sống đời đời của ta. Amen.

Suy niệm 3: Tôma Đào Huy Phong CRM

Mục đích Ngài dựng nên con người là để con người được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời. mà để được hưởng hạnh phúc ấy, thì con người phải nỗ lực chọn lựa giữa thiện ác khi còn ở cõi đời tạm này, vì vậy, Người đã ví: “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài”. Trật tự khi tạo dựng đã bị đảo lộn, do tội Nguyên Tổ, thân xác không còn phục tùng linh hồn, và linh hồn không còn phục tùng Thiên Chúa như thuở ban đầu. Nên ở trần gian mỗi người phải nỗ lực cộng tác với ơn Chúa. Số phận trong ngày cánh chung thế nào, là do chính sự chọn lựa của cuộc sống chúng ta hôm nay.

Là người được tuyển chọn, chúng ta đang là loại cá gì? Có xứng đáng được lựa chọn để nhận vào Nước Hằng Sống không?  Khi sống và hành động theo tiếng chỉ bảo của lương tâm, chúng ta sẽ có một cuộc sống thanh thản bình an ngay ở đời này, và chắc chắn sẽ được hạnh phúc đời sau. Còn ngược lại, thì ngay ở đời này sẽ là một chuỗi những tháng ngày sống trong bất an, bất hạnh và rồi sẽ đánh mất luôn cả sự sống đời sau!

Lạy Chúa, Xin giúp chúng con biết sử dụng sự tự do đúng mức, để chúng con luôn làm việc thiện và được ở trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.