Thứ Ba Tuần XIV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1 Hs 8,4-7.11-13

Chúng gieo gió thì phải gặt bão.

Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê.

4Đức Chúa phán thế này :
Con cái Ít-ra-en phong vương người mà Ta không chọn,
tôn làm lãnh tụ kẻ Ta không biết,
dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng, để rồi bị đập tan.

5Hỡi Sa-ma-ri, hãy gạt bỏ con bê của ngươi
– chúng làm Ta nổi giận.
Chúng không chịu để cho Ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ ? –
6Vì con bê đó là do Ít-ra-en làm ra,
do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần !

Chắc chắn con bê của Sa-ma-ri sẽ như thể mùn cưa.
7Chúng gieo gió thì phải gặt bão.
Chúng là cây lúa không làm đòng, là hạt lúa lép không có bột,
nhưng giả như có bột, thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết.
11Khi Ép-ra-im đua nhau dựng bàn thờ, thì các bàn thờ ấy
chỉ làm cho chúng phạm tội thêm.

12Luật lệ của Ta, Ta có viết cho nó cả ngàn,
thì nó cũng coi là xa lạ.
13Hy lễ dâng Ta thì chúng cứ dâng,
chúng cứ ăn thịt đã sát tế,
nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đoái hoài.

Giờ đây Người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng,
chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền :
chúng sẽ phải trở về Ai-cập.

Đáp ca

Đ.Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa.

3Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
muốn làm gì là Chúa làm nên.4Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành.

Đ.Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa.

5Có mắt có miệng, không nhìn không nói,6có mũi có tai, không ngửi không nghe.

Đ.Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa.

7abCó hai tay, không sờ không mó
có hai chân, không bước không đi.8Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần
cũng giống như chúng vậy.

Đ.Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa.

9Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.10Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

Đ.Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

 

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Trái tim của Chúa Giêsu là trái tim của người mục tử nhân hậu. Chúa chạnh lòng thương xót và cứu vớt đàn chiên lầm than vất vưởng. Chúa còn dạy ta cầu nguyện để Chúa Cha ban những người nối tiếp sứ mạng mục tử ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mục tử nhìn thấy những nỗi lầm than vất vưởng của đàn chiên Chúa, và Chúa đã đến cứu giúp chúng con. Với trái tim giàu lòng thương xót, Chúa đã làm tất cả những gì có thể làm để chúng con được sống và sống sung mãn. Chúa quan tâm chăm sóc từng người chúng con. Con tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, khi xưa chính Chúa đã tiêu diệt sự thống trị của ma quỷ. Chính Chúa đã rao giảng Tin Mừng Nước Trời, đã đi tìm những con chiên lạc, đã nuôi dưỡng dân chúng trong hoang địa, và chính Chúa đã chữa lành những bệnh nhân.

Ngày nay, con tin rằng chính Chúa cũng đang yêu thương chăm sóc con qua sự hiện diện của các mục tử. Con tạ ơn Chúa vì qua các mục tử, chính Chúa đang dạy dỗ, an ủi và khích lệ con, chính Chúa tha thứ tội lỗi và vỗ về ôm ấp con như con chiên lạc trở về, chính Chúa quy tụ và nuôi dưỡng con nơi bàn tiệc Thánh Thể. Xin Chúa giúp con cảm nhận được lòng thương xót bao la của Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho Hội Thánh có được những mục tử như lòng Chúa mong muốn, những mục tử giàu lòng thương xót và tận tình phục vụ đàn chiên. Đặc biệt xin Chúa thương xót những đàn chiên thiếu vắng mục tử. Xin Chúa an ủi họ và ban cho họ sớm có chủ chăn. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin Chúa ban cho chúng con những thợ gặt. Amen.

Ghi nhớ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.

 

Suy niệm 2: Lm. Gioan Baotixita Hoàng Văn Khuê

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9, 38). Mỗi khi đề cập tới bổn phận truyền giáo, hoặc việc mục vụ nơi các giáo xứ, có lẽ một trong những cám dỗ lớn nhất của người môn đệ là suy nghĩ mình phải làm gì, bản thân mình phải nỗ lực như thế nào. Tuy vậy, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho người môn đệ việc làm tiên quyết và có lẽ cũng là quan trọng nhất đó là cầu nguyện với Chúa Cha để Ngài sai thợ ra đi gặt lúa đã chín vàng nơi cánh đồng. Bên cạnh đó, khi xin với Chúa Cha như vậy cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải ra khỏi suy nghĩ độc tôn của bản thân để chung tay góp sức với những thợ khác, cộng tác với nhau cùng gặt lúa cho Chủ mùa.

Lạy Chúa, rất nhiều khi trong sứ vụ được trao phó, chúng con cậy dựa vào sức riêng, vào khả năng của bản thân mà quên đi việc cầu nguyện, quên đi việc cậy nhờ vào ơn thánh, đồng thời chúng con cũng dễ tự cao tự đại, muốn độc chiếm sứ vụ Chúa trao ban. Xin cho chúng con biết trông cậy phó thác vào ơn Chúa cũng như cộng tác với những người khác để tạo nên một Giáo Hội Hiệp Hành, cùng nhau thi hành sứ vụ mà Chúa trao phó. Amen.

Suy niệm 3 : Lm Phê-rô Mai Viết Thắng

Tin mừng hôm nay, thánh Mát-thêu thuật lại: Sau khi Chúa trừ cho một người câm bị quỷ ám, Ngài nhìn đám đông dân chúng đến để được nghe Ngài giảng, để được giáo dục và để được chữa lành, Chúa thấy lòng nhiệt thành và ước ao của họ vì không có ai dạy dỗ họ.

Cho nên, Ngài chạnh lòng thương và sánh ví họ như cánh đồng lúa chín mà không có thợ gặt. Như bầy chiên bơ vơ, vất vưởng không có người chăn dắt.

Ngài đã răn dạy các môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Theo lẽ tự nhiên, lúa chín thì chủ ruộng phải tự lo liệu hoặc sai người đi gặt chứ, tại sao chủ không sai gia nhân đi gặt luôn mà lại bắt gia nhân phải xin chủ sai thợ đi mới được gặt?

Thưa, ruộng lúa bình thường thì như vậy. Nhưng ở đây chủ ruộng là Thiên Chúa, lúa chín là các linh hồn không người hướng dẫn, dạy dỗ. Cần phải có những tay thợ lành nghề, những người được huấn luyện và được sai đi rao giảng Tin mừng là các Linh mục, các nam nữ tu sĩ của Chúa để thu hoạch lúa là các linh hồn về cho Chúa.

Vì thế, Chúa mới nói: “phải xin chủ ruộng” sai đi để làm theo ý chủ, làm công việc của chủ và thu về cho chủ. Do đó, nếu không được huấn luyện và được sai đi, ắt người gặt sẽ làm theo ý họ và sẽ thu về cho họ chứ không phải cho Chúa. Thế giới hôm nay vẫn còn thiếu hụt Linh mục một cách trầm trọng, thiếu rất nhiều những người dám xông pha, dám xả thân phục vụ Chúa trong cánh đồng truyền giáo.

Ước mong sao mỗi người chúng ta hãy đóng góp sức lực của mình vào việc truyền giáo bằng lời cầu nguyện, để có thêm nhiều Linh mục phục vụ Chúa trong cánh đồng truyền giáo. Hãy cầu nguyện cho giới trẻ biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi, sẵn sàng dâng mình cho Chúa trong ơn gọi linh mục và tu sĩ, để có thể dấn thân phục vụ Chúa và phục vụ Giáo hội trong sứ vụ rao giảng Tin mừng của Chúa cho tha nhân. Amen.