Chúa Nhật Tuần XV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1 Am 7,12-15

Hãy đi làm ngôn sứ, tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

12 Ngày ấy, tư tế đền thờ Bết Ên là A-mát-gia nói với ông A-mốt : “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm ! 13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều.” 14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia : “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. 15 Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi : “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.”

Đáp ca

Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

9abTôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu.10Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

11Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.12Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.

Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

13Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.14Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Bài đọc 2

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

3Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
4Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.
5Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
6để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

7Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

8Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
9Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu :
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

10Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.
Cũng trong Đức Ki-tô,
11Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự

theo quyết định và ý muốn của Người,
đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng
theo kế hoạch của Người,
12để chúng tôi là những người đầu tiên
đặt hy vọng vào Đức Ki-tô,
chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.
13Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa
anh em đã được nghe lời chân lý
là Tin Mừng cứu độ anh em ;

vẫn trong Đức Ki-tô,
một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần,
Đấng Thiên Chúa đã hứa.
14Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta,
chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc,
để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

Đức Giê-su bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Suy niệm: Ðược Ðức Giêsu sai đi giảng dạy, nhóm Mười Hai nhận chỉ thị về hành trang của người tông đồ: phải có tinh thần đơn sơ và từ bỏ những gì ngăn cản sứ mệnh. Hoạt động chính của nhóm Mười Hai là: Rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trừ quỉ, sức dầu cho bệnh nhân…

Mỗi chúng ta cũng có trách nhiệm trong chương trình cứu độ của Ðức Giêsu. Chúng ta có nhiệm vụ loan báo một Thiên Chúa tình yêu: Ngài luôn nhân hậu, hiện diện gần gũi con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cũng như nhóm Mười Hai xưa, con phải ra đi để rao giảng Tin Mừng cho người khác. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương để chúng con luôn trung thành và nhiệt tâm tông đồ. Ước gì nước Chúa được rộng mở, con người tìm được hạnh phúc. Amen.

Ghi nhớ: “Người bắt đầu sai các ông đi”.

Suy niệm 2: Lm Gioan Maria Vũ Nguyên Đức Nghĩa, CRM

Qua đoạn Tin Mừng Mác-cô 6,7-13 tác giả mô tả việc Chúa Giêsu sai mười hai môn đệ ra đi rao giảng. Đây là một đoạn rất quan trọng, thể hiện sự ủy nhiệm của Chúa Giêsu và cách thức các môn đệ thực hiện sứ vụ của mình.

“Loan báo tin mừng” là sứ mệnh hết sức khó khăn, nhưng với lời Chúa hứa “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta xác tín rằng công việc này không đơn thuần là của Hội thánh, mà là của Chúa. Hội thánh thi hành với sự trợ giúp của ơn Chúa. Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên đường thi hành sứ mệnh. Cho nên, sứ mệnh này chắc chắn sẽ thành công. Mỗi người chúng ta cố gắng hết sức của mình để cộng tác với ơn Chúa.

Và chắc chắn rằng hành trang quan trọng nhất của một chứng nhân không phải là giầy dép, bạc tiền, mà là lòng tin tưởng phó thác vào Chúa. ĐTC Phanxicô nói: “Thầy sai các con như những con chiên. Điều này quan trọng. Nếu bạn không muốn là con chiên, Chúa sẽ không bảo vệ bạn khỏi những con sói. Nhưng nếu bạn là con chiên, hãy yên tâm rằng Chúa sẽ bảo vệ bạn khỏi bầy sói. Hãy khiêm tốn. Chúa yêu cầu chúng ta phải như vậy, hiền lành và muốn trở nên trong sạch, sẵn sàng hy sinh… Nếu tôi muốn thuộc về Chúa, tôi phải để Người làm mục tử của tôi. Người không phải là mục tử của bầy sói, nhưng là mục tử của các chiên con, hiền lành, khiêm nhường đáng yêu đối với Chúa”3

Chúng ta hãy cố gắng hết sức mình, luôn trong cậy và phó thác vào Chúa. Với ơn Chúa chắc chắn chúng ta sẽ đứng vững và vượt qua những khó khăn thử thách.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết ra đi cách hiền lành và tốt lành như những con chiên, không mang tính thế tục, nhưng đi cùng với nhau. Đây là chia khóa để loan báo, chìa khóa thành công của việc loan báo Tin Mừng. Amen.

THI HÀNH SỨ VỤ CHÚA TRAO THẾ NÀO (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu xuống trần gian. Chúa Giêsu lại sai các môn đệ nối tiếp sứ mạng của Ngài. Chúa muốn các môn đệ cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng, để công bố ơn cứu độ của Thiên Chúa, để làm chứng cho mọi người về Thiên Chúa đầy lòng xót thương.

  1. Ai sai đi? Khi thi hành sứ vụ luôn phải khắc ghi rằng Chúa sai mình đi. Thế nên, mình phải thi hành ý Chúa muốn chứ không phải ý dân chúng muốn, càng không phải ý riêng mình. Ngôn sứ rao giảng Lời Chúa có khi nghe chói tai, chứ không phải rao giảng những lời sao cho êm tai người nghe.
  2. Mang theo gì? Chúa bảo các môn đệ đi thi hành sứ vụ thì không mang theo lương thực, tiền bạc, đồ đạc. Gay go ghê! Phải chăng Chúa muốn các môn đệ sống thanh thoát, không bám víu vào vật chất, chỉ cần bám chặt vào Chúa, tín thác vào ơn Chúa ban. Sức mạnh của người môn đệ là cậy nhờ ơn Chúa trợ giúp chứ không phải cậy nhờ vật chất và sức riêng mình.
  3. Làm những gì? Việc Chúa bảo các môn đệ làm là rao giảng Tin Mừng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối thay đổi đời sống nên giống Chúa mỗi ngày, là trừ quỷ thần ô uế đang làm xấu bẩn tâm hồn con người và cuộc đời, là chữa lành cho nhiều người đang bị bệnh tật thân xác và bị tổn thương tinh thần khiến bao cõi lòng, bao gia đình, bao cộng đoàn tan vỡ.

Ơn gọi đi theo Chúa luôn đi kèm ơn gọi đến với tha nhân. Thế nên, sau mỗi thánh lễ trong nhà thờ luôn có lời sai đi thi hành sứ vụ ngoài thế giới. Noi gương Đức Mẹ đon đả đem Chúa Giêsu đến cho gia đình bà Êlisabét tràn ngập niềm vui, chúng ta cũng hăng hái hân hoan loan báo Tin Mừng của Chúa cho tha nhân, để thế giới này chan chứa niềm vui trong Chúa. Amen.