Thứ Ba Tuần XVI – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1: Mk 7,14-15.18-20

Mọi lỗi lầm chúng ta, Chúa ném xuống đáy biển.

Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha.

14Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân
là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài,
đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái.
Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át
như những ngày thuở xa xưa.

15Như thời Ngài ra khỏi đất Ai-cập,
xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công.
18Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm,
Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài ?
Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa,
19Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.

Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.
20Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp,
và tình thương cho Áp-ra-ham,
như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước.

Đáp ca

Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

2Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa,
tù nhân nhà Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về.3Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi.4Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ.

Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

5Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa.6Phải chăng Ngài giận mãi không thôi,
đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ ?

Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

7Nào chẳng phải chính Ngài
sẽ lại làm cho chúng con được sống
để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài ?8Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Đ.Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

Tung hô Tin Mừng: Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 12,46-50

Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh là Dân riêng mới. Dân riêng mới được quy tụ không theo tiêu chuẩn huyết thống, nhưng theo tiêu chuẩn tin và thi hành ý muốn Chúa Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dân riêng thời Cựu ước bao gồm những con cháu của gia đình tổ phụ Gia-cóp. Họ liên kết với nhau nhờ tình máu huyết. Còn Chúa, Chúa quy tụ dân riêng của Chúa theo một tiêu chuẩn khác. Ai sống theo thánh ý Chúa Cha, người đó trở nên dân riêng, trở nên người thân của Chúa. Nhờ đó, tất cả mọi người đều có cơ hội trở nên con cái trong đại gia đình Chúa thiết lập.

Thoáng nghe Tin Mừng hôm nay, con có cảm tưởng dường như Chúa lạnh lùng với thân bằng quyến thuộc. Nhưng suy gẫm thêm, con mới hiểu rằng: tình máu mủ dù có thắm thiết đến đâu cũng không thể chặt chẽ bằng mối tình thiêng liêng được liên kết bằng tình yêu Chúa. Chúa không dạy con bỏ tình ruột thịt, nhưng dạy con biết cùng nhau sống thánh ý Chúa Cha để mọi mối tình nhân loại được vững bền và có giá trị cao cả.

Các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai là tấm gương quý báu cho con. Họ đã trở nên anh chị em vì cùng tin và cùng sống Tin Mừng của Chúa. Họ đã góp tất cả của cải để chia đều cho nhau. Chúng con là anh chị em ruột thịt cũng không thể làm được như vậy.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý nghĩa cao cả của Bí tích Rửa Tội, vì nhờ đó, con được dẫn vào mối liên hệ thân thích mới. Nhưng nhất là xin Chúa giúp con sống bí tích Rửa Tội, thực thi Thánh Ý Chúa trong cuộc sống, để nhờ đó con được thực sự trở nên con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Amen.

Ghi nhớ: “Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta”.

Suy niệm 2: Lm Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phi

Đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến nhu cầu nói chuyện với Chúa của Đức Maria và các anh em của Chúa. Không chỉ có đám đông dân chúng mới có nhu cầu nghe Chúa nói. Chúng ta thường nghĩ cầu nguyện chỉ đơn giản là giữ gìn các giờ kinh, tham dự Thánh Lễ. Thế nhưng, Chúa cần chúng ta quan tâm đến nhu cầu khao khát đời sống cầu nguyện một cách cá vị giữa ta với Chúa. Chúng ta dễ dàng đáp ứng nhu cầu ăn uống, vui chơi, giải trí, nhưng chúng ta dễ bỏ qua nhu cầu về việc cầu nguyện với Chúa. Chúa muốn chúng ta quan tâm hơn đến nhu cầu của không chỉ thân xác, nhưng còn phải để ý đến nhu cầu của linh hồn là đời sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ Maria, hãy để ý đến cách thức gặp gỡ, nói chuyện với Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì trong những gian truân và thử thách của cuộc sống, Chúa luôn giúp đỡ và ở với chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức và tìm cách chạy đến thưa chuyện với Chúa, trút gánh nặng cuộc sống vào tay Chúa, trong mọi hoàn cảnh của đời sống chúng con. Amen.

Suy niệm 3: Phê-rô Mai Viết Thắng

Tin mừng hôm nay thánh Mát-thêu thuật lại, khi Chúa Giêsu đang giảng dậy, thì giữa đám đông có kẻ thưa rằng: “thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Ngài hỏi kẻ ấy rằng: ai là anh em tôi, ai là mẹ tôi ? Vì phàm ai thi hành Ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người đó chính là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.

Câu trả lời của Chúa xem ra có vẻ như Ngài thờ ơ, hờ hững trong tình thân hữu với mẹ và anh em của Ngài. Nhưng thực ra không phải thế, mà Ngài muốn đề cao mẫu gương của Mẹ Maria qua việc Mẹ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Vì chẳng có ai trên đời này tuân giữ và thực hành lời Chúa cách trọn hảo như Mẹ của Ngài.

Qua câu trả lời của ấy, Chúa còn chỉ cho chúng ta thấy; tất cả những ai muốn trở nên anh em với Ngài trong tình liên đới thiêng liêng, thì buộc phải lắng nghe và thực hành lời Chúa.

Mỗi lần chúng ta đón nghe và đem ra thực hành lời Chúa, mỗi lần chúng ta dọn tâm hồn một cách xứng đáng để rước lễ, đấy chính là lúc chúng ta được cưu mang Lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Đó chính là lúc chúng ta cưu mang chính Chúa và đó cũng là lúc chúng ta trở nên Mẹ của Chúa và trở nên anh em với Chúa, giống như Mẹ Maria nhưng trong tình liên đới thiêng liêng, và đó cũng là lúc chúng ta phó thác cuộc đời ta cho Chúa, để được thuộc trọn về Ngài.

Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay, hãy noi gương Mẹ Maria, luôn biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành, để chúng ta trở thành mẹ và anh em của Chúa trong tình liên đới thiêng liêng và để mai sau chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc đời đời trong Nước Trời. Amen.