Thứ Bảy Tuần XIV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1 Is 6,1-8

Tôi là một người môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao ; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. 2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh : hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân, và hai cánh để bay. 3 Các vị ấy đối đáp tung hô :

“Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !

Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh !

Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa !”

4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển ; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên :

“Khốn thân tôi, tôi chết mất ! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh !”

6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. 7 Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói :

“Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.” 8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: “Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?” Tôi thưa : “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Đáp ca

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

1abChúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào,
Người lấy dũng lực làm cân đai.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

1cChúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển.2Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa :
Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

5Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững,
nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện
triền miên qua mọi thời.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí của Thiên Chúa ngự trên anh em. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.

26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng ta phải kính sợ. Xác tín điều đó, ta sẽ can đảm làm chứng cho Chúa, và ta sẽ sống đạo vì Chúa mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính Chúa đã tạo dựng hồn xác con và làm chủ mạng sống con. Chỉ có Chúa là Đấng con yêu mến và kính sợ trên hết mọi người, mọi sự. Thế nhưng đối với con điều ấy không dễ. Áp lực xã hội và dư luận là rào cản hữu hình, con dễ nhận thấy nên con thường sợ những điều ấy hơn sợ Chúa. Con thường sợ người đời cười chê hơn kính sợ Chúa. Con nể xã hội, bạn bè, cha mẹ, hơn kính nể Chúa. Rất nhiều lúc vì nể nang mà con đã làm điều sai trái. Con mà không đi lễ thì sợ người ta đánh giá con khô khan, con mà gian tham thì sợ người ta khinh ghét con, con không đóng góp việc chung thì sợ người ta coi con là kẻ keo kiệt, ích kỷ. Chúa đang mong con phải tiến xa hơn mức độ đó. Con sống tốt không phải vì sợ ai cho bằng là vì con muốn sống đẹp lòng Chúa. Làm phiền lòng Chúa, đó là điều con đáng sợ nhất mà con phải sợ.

Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho con để con nhận ra Chúa đang hiện diện bên con và nhìn thấy con, để nhờ đó, trước khi suy nghĩ điều gì, nói câu gì hoặc làm việc gì, con sẽ biết chọn lựa, đắn đo suy nghĩ, nói năng, hành động sao cho đẹp lòng Chúa. Được mọi người đánh giá tốt về con, đó là điều đáng mừng. Nhưng điều đáng mừng nhất và cần thiết nhất là con sống sao để chính Chúa cũng đánh giá tốt về con.

Xin Chúa cho con biết kính sợ Chúa hết lòng để con can đảm sống theo lời Chúa. Và với lòng kính sợ nhưng tràn ngập tin yêu phó thác, con sẽ can đảm làm chứng về Chúa mà không sợ hãi. Amen.

Ghi nhớ:“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”.

 

Suy niệm 2: Lm. Gioan Baotixita Hoàng Văn Khuê

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác” (Mt 10, 32). Mỗi người theo quan điểm sống của riêng mình, sẽ xác định những bậc thang giá trị khác nhau. Có người đặt tiền bạc là giá trị cao nhất, những thứ khác là tuỳ phụ. Có người đặt danh dự địa vị ở vị trí quan trọng nhất. Có người đặt sắc đẹp sức khoẻ và mạng sống là điều ưu tiên bậc nhất. Còn nơi bài Tin Mừng hôm nay, Chúa chỉ cho chúng ta biết phần rỗi linh hồn là điều mà chúng ta phải đặt lên hàng đầu như lời Chúa nói ở một nơi khác: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì” (Lc 9, 25). Vậy để có thể đạt được phần rỗi linh hồn ta phải làm gì: trước hết là chấp nhận bị bách hại như Thầy mình ; thứ đến, vì chấp nhận mà không còn sợ hãi ; tiếp theo là tín thác vào sự qua phòng của Chúa và cuối cùng là can đản làm chứng tuyên xưng Chúa trước mặt thiên hạ.

Lạy Chúa, chúng con hay đặt các thụ tạo làm cùng đích và vì thế biến chúng từ phương tiện trở thành mục tiêu. Xin Chúa soi lòng mở trí để chúng con xác tín rằng Chúa là Đấng có quyền trên cả thân xác và linh hồn chúng con nhưng hằng yêu thương hiến mình vì chúng con. Amen.

Suy niệm 3 : Lm Phê-rô Mai Viết Thắng

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng: “anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác, mà không giết được linh hồn. Hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục”.

Trong cuộc sống, có rất nhiều nỗi sợ hãi khiến chúng ta nhiều khi phải chùn bước, bỏ cuộc. Nhưng những lời trên đây, Chúa căn dặn các môn đệ cần ý thức rằng: chỉ sợ những gì đáng sợ, để không cản trở việc rao giảng Tin mừng. Làm chứng nhân cho sự thật thì luôn phải chịu thiệt thòi, chịu bách hại. Điều ấy, chính Chúa cũng đã phải trải qua. Chính Ngài là Sự Thật và đến thế gian để làm chứng cho sự thật nhưng đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Vì biết rõ điều ấy, nên Ngài đã tỏ cho các ông rằng: “sở dĩ thế gian ghét anh em là vì nó đã ghét Thầy trước”. Nhưng muốn được hưởng hạnh phúc Nước Trời, người môn đệ không thể đi ngược lại với con đường của Chúa và cũng không thể đi con đường nào khác ngoài con đường thập giá Chúa Kitô.

Tin mừng hôm nay, Chúa còn nói rõ ràng rằng: “Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Ai chối Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

Vậy mà biết bao lần ta hèn nhát, ăn cơm không dám làm dấu trước đám đông không cùng tôn giáo. Biết bao lần không dám kê khai nhận mình là người Công giáo. Không dám xưng đạo ra trước mặt thiên hạ….

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy ý thức tránh xa nỗi sợ hãi hèn nhát ấy, để ta can đảm rao truyền lời Chúa và dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, để mai sau ta không bị Chúa chối bỏ ta trước mặt Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. Amen.