Thứ Sáu Tuần XV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1 Is 38,1-6.21-22.7-8

Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a con ông A-mốc đến gặp vua và nói : “Đức Chúa phán thế này : Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu.” 2 Vua Khít-ki-gia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Chúa như sau : 3 “Ôi lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài.” Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to.

4 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông I-sai-a rằng : 5 “Hãy đi nói với Khít-ki-gia : Đức Chúa, Thiên Chúa của Đa-vít tổ tiên ngươi, phán thế này : Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. 6 Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, sẽ che chở thành này.”

21 Ông I-sai-a nói : “Lấy một cái bánh vả cà vào chỗ ung nhọt thì vua sẽ sống.” 22 Vua Khít-ki-gia nói : “Cứ dấu nào mà biết tôi sẽ lên được nhà Đức Chúa ?” 7 Ông I-sai-a trả lời : “Đây là dấu Đức Chúa ban cho ngài, chứng tỏ Đức Chúa sẽ thực hiện điều Người đã phán : 8 Này, bóng mặt trời đã ngả trên các bậc thang vua A-khát đã xây, Ta sẽ cho lui lại mười bậc.” Quả vậy, bóng mặt trời đã lui lại mười bậc trong số các bậc thang nó đã chiếu xuống.

Đáp ca

Đ.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.

10Tôi có nói : nửa cuộc đời dang dở, mà đã phải ra đi,
bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty.

Đ.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.

11Tôi có nói : chẳng còn được thấy Chúa
ở trên cõi dương gian,
hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế.

Đ.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.

12abcdNhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử.
Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.

Đ.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.

16Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa,
sự sống linh hồn con thuộc về Ngài.
Xin chữa lành và cho con được sống.

Đ.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.

Tung hô Tin Mừng: Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 12,1-8

Con Người làm chủ ngày sa-bát.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” 3 Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? 6 Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Chúa Giêsu dạy ta biết ý nghĩa của lề luật: lề luật là để phục vụ con người, giúp con người thực thi ý muốn của Thiên Chúa là sống nhân nghĩa với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhóm biệt phái thường bất bình tranh luận với Chúa về những điều được phép hay không được phép làm trong ngày lễ nghỉ. Nhân những cuộc tranh luận ấy, Chúa cho chúng con hiểu rằng tôn giáo không phải là một quyền lực áp đặt, để biến con người thành một thứ máy móc, hay những kẻ nô lệ. Trái lại, sống trong đạo là một hành động của tình yêu mến. Chúa đã khẳng định: “Ta muốn lòng nhân chứ không muốn lễ tế”.

Lạy Chúa, Chúa đến không phải để đánh đổ mọi tập tục và lề luật, nhưng là để kiện toàn chúng bằng cách mặc cho chúng tinh thần bác ái yêu thương. Vì thế, mọi lề luật đều trở nên trống rỗng và vô nghĩa nếu không được tuân giữ vì tình yêu.

Lạy Chúa, con chợt giật mình khi nhiều năm tháng qua con sống một cách máy móc, giữ giới răn Chúa là vì sợ chứ không phải vì yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em. Vì vậy, đời sống đức tin đối với con là một gánh nặng, các thứ lề luật đè nặng trên vai đôi lúc tưởng chừng như không kham nổi. Con cũng chẳng khác gì người biệt phái, sống giả dối, hình thức bề ngoài, còn nội tâm thì trống rỗng khô khan.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho đời sống bất xứng của con. Xin ban cho con Thần Khí Tình Yêu của Chúa, để từ nay con sẽ sống cho Chúa và tha nhân với tất cả tình yêu, hầu đáp lại tình thương mà Chúa đã dành cho con. Amen.

Ghi nhớ: “Con Người cũng là chủ ngày sabbat”.

Suy niệm 2 : Lm Phê-rô Mai Viết Thắng

Tin mừng hôm nay thánh Mát-thêu thuật lại Chúa Giêsu và các môn đệ băng qua cánh đồng lúa. Các môn đệ cảm thấy đói nên đã bứt lúa để ăn. Thấy vậy, những người Pharisiêu đã thắc mắc với Chúa và cho rằng; các môn đệ vi phạm luật ngày Sa-bát.

Thật ra, việc bứt lúa không có trong luật ngày Sa-bát. Nhưng vì tính soi mói, ích kỷ và hay bắt bẻ của những người Pharisiêu, nên họ đã lồng việc bứt lúa vào tội vi phạm luật ngày Sa-bát.

Chính vì thế, Chúa đã trưng dẫn việc vua Đa-vít và các thuộc hạ ăn bánh tiến trong đền thờ hay các tư tế trong đền thờ vi phạm luật ngày Sa-bát mà không mắc tội.

Qua đó, Chúa chỉ cho thấy cốt lõi của lề luật là lòng bác ái chứ không phải giữ luật một cách hình thức máy móc. Giữ luật mà không có lòng yêu mến thì chẳng có công phúc gì.

Nhiều khi chúng ta cũng giữ luật một cách máy móc giống như các luật sĩ và những người Pharisêu. Giữ luật vì luật chứ không có lòng yêu mến. Siêng năng đi lễ, chăm chỉ cầu nguyện nhưng lại thù ghét anh em mình. Đó chính là thái độ giả hình trong việc thực hành và tuân giữ lề luật.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết tuân giữ lề luật với lòng yêu mến, để nhờ việc tuân giữ và thực hành với lòng yêu mến, lề luật sẽ đem lại sự tự do và ơn giải thoát cho mỗi người chúng ta. Amen.

Suy niệm 3: Lm Gioan Maria Vũ Nguyên Đức Nghĩa, CRM

Chúa Giê-su đã đáp lại bằng cách nhắc lại câu chuyện về vua Đa-vít, khi ông và các người đi theo đói và đã ăn bánh dâng hiến, mặc dù theo luật pháp thì chỉ có các thầy tư tế mới được ăn bánh đó. Ngài cũng nhắc đến việc các thầy tư tế trong đền thờ làm việc vào ngày Sa-bát mà vẫn vô tội. Cuối cùng, Chúa Giê-su khẳng định rằng: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần lễ tế,” và “Con Người là chủ ngày Sa-bát”.

Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng lòng thương xót và nhân từ quan trọng hơn lễ nghi và luật lệ. Việc các môn đệ tuốt lúa ăn vào ngày Sa-bát không phải là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt khi họ đói. Điều quan trọng là hiểu được tâm hồn và ý nghĩa thực sự của luật pháp – đó là lòng thương xót và tình yêu thương. Chúng ta được mời gọi để áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống, đặc biệt khi đối xử với người khác.

Khi đối diện với những tình huống cần phải lựa chọn giữa việc tuân thủ luật pháp và thể hiện lòng nhân từ, chúng ta nên nhớ lời dạy của Chúa Giê-su: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần lễ tế”. Hãy luôn ưu tiên tình yêu thương và lòng thương xót trong mọi hành động và quyết định của mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học cách nhìn nhận và hiểu rõ mục đích của các luật lệ và quy định trong cuộc sống, để chúng con không đặt thêm gánh nặng cho an hem hay cản trở tình thương và lòng nhân từ. Amen.