Thứ Ba Tuần XVII – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1 : Gr 14, 17-22

“Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại, xin Chúa chớ huỷ bỏ giao ước giữa Ngài và chúng con”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ngày đêm mắt ta rơi lệ không ngừng, vì trinh nữ con gái dân ta bị trọng thương, vết tích quá trầm trọng. Nếu ta đi ra đồng, thì đây những kẻ bị giết bằng gươm; nếu ta vào thành phố, thì đây những kẻ chết đói. Tiên tri và tư tế đều đi đến đất nước mình chẳng quen biết.

Chớ thì Chúa ruồng bỏ Giuđa sao? Hay lòng Chúa ghê tởm Sion rồi sao? Vậy tại sao Ngài đánh phạt chúng con đến nỗi không chữa được nữa? Chúng con mong đợi sự hoà bình mà không gặp sự lành; và chúng con mong đợi kỳ lành bệnh, thì đây toàn là xui xẻo.

Lạy Chúa, chúng con nhìn nhận những sự độc dữ của chúng con và sự gian ác của cha ông chúng con, vì chúng con đã phạm đến Chúa. Vì thánh danh Chúa, xin đừng để chúng con phải nhục nhã; vì toà vinh quang của Chúa, xin đừng để chúng con nhuốc hổ; xin Chúa nhớ lại, xin đừng huỷ bỏ giao ước giữa Chúa với chúng con.

Trong các tượng thần dân ngoại, chớ thì có vị nào làm cho mưa xuống chăng? Hay là tầng trời có thể đổ mưa xuống chăng? Nào Ngài chẳng phải là Thiên Chúa chúng con mong đợi sao? Vì chính Chúa tạo thành tất cả những sự đó.

Ðó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 78, 8. 9. 11 và 13

Ðáp: Lạy Chúa, vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát chúng con (c. 9bc).

Xướng: Xin đừng nhớ lỗi tiền nhân để trị chúng con; xin kíp mở lòng từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi!

Xướng: Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài.

Xướng: Xin cho tiếng tù binh rên xiết vọng tới thiên nhan; xin ra tay thần lực giải thoát người mang án tử. Phần chúng con là thần dân Chúa, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, chúng con sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời, đời nọ sang đời kia, chúng con loan truyền lời ngợi khen Chúa.

Tin mừng: Mt 13, 36-43

36 Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. 37 Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. 39 Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. 40 Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: 41 Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, 42 rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Chúa kiên nhẫn chờ đợi kẻ dữ hoán cải để được cứu độ. Ta cũng hãy bắt chước Chúa để sống nhân từ bao dung với nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, chậm giận và giàu lòng thương xót. Dù chúng con tội lỗi, Chúa vẫn không muốn tiêu diệt chúng con. Chúa chờ đợi và tìm kiếm chúng con là những người lầm đường lạc lối trở về với Chúa.

Lạy Chúa, trên thế giới và ngay cả trong Hội Thánh, người xấu việc xấu còn đó rất nhiều. Không ai muốn chấp nhận cái xấu. Vì vậy loài người chúng con luôn muốn tiêu diệt nhau, đối xử tàn ác với nhau, nóng giận xua đuổi nhau. Chúng con muốn nhổ sạch cỏ lùng ngay tức khắc. Và ngay chính tâm hồn con cũng vừa tồn tại lúa tốt, vừa tồn tại cả cỏ lùng. Con luôn có ơn Chúa đỡ nâng và thánh hóa, nhưng tâm hồn con lại để cỏ lùng của tội lỗi, của tính mê tật xấu phát triển. Chúa vẫn yêu thương và kiên nhẫn đợi chờ con sống tốt hơn.

Hôm nay, con nghe Lời Chúa và nhìn lên gương Chúa, để học với Chúa lòng bao dung nhân từ và kiên nhẫn. Con thấy chính con là cỏ lùng đã được Chúa cho tồn tại đến hôm nay. Xin ban cho con luôn biết chấp nhận người khác, cảm thông và chịu đựng lẫn nhau. Khi thấy người khác lầm lỗi, xin giúp con kiên nhẫn nhắc bảo, cầu nguyện cho nhau, khích lệ nhau. Xin Chúa đừng để con vì nóng giận mà đối xử tàn nhẫn với anh em. Chúa bao dung và kiên nhẫn chờ đợi con, xin cho con biết bao dung và kiên nhẫn chờ đợi anh em. Chúa hy vọng con sẽ hoán cải nên tốt, xin cho con biết hy vọng về người khác. Amen.

Ghi nhớ: “Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”.

Suy niệm 2: Phê-rô Mai Viết Thắng

Tin mừng hôm nay, thánh Mát-thêu thuật lại việc Chúa giải thích ý nghĩa dụ ngôn cỏ lùng với lúa cho các môn đệ của Ngài.

Trong thế giới này, bao giờ cùng tồn tại song hành giữa hai thế lực: thiện-ác; tốt-xấu; tội lỗi-thánh thiện; bóng tối-ánh sáng….. giữa người lành với kẻ dữ, giống như cỏ lùng mọc chung với lúa.

Chúa không gieo cỏ lùng, Chúa cũng không tạo ra điều ác hay sự dữ và đau khổ…. nghĩa là tất cả những gì  là xấu xa, tội lỗi, độc ác, tàn nhẫn… không đến từ Thiên Chúa. Những thứ đó do ma quỷ tạo ra, nhằm phá hủy công trình tốt đẹp của Thiên Chúa và chúng muốn lôi kéo con người ra khỏi vòng tay của Thiên Chúa để thuộc về chúng.

Sở dĩ Chúa không cho đầy tớ đi nhổ cỏ lùng và cứ để cả hai cùng sống chung cho tới ngày thu hoạch mới phân tách ra là vì Chúa muốn cho người lành được trưởng thành, được tôi luyện nhân đức khi phải sống chung với kẻ dữ. Trái lại, kẻ dữ cũng được cảm hoá bởi đời sống đạo đức của người lành: “dữ nhờ gương sáng đổi lòng. Lành qua chịu đựng lập công lâu dài”.

Nếu ai phạm tội mà bị loại ngay khỏi đời này, như người ta nhổ ngay cỏ lùng khi chúng mọc lên, thì người tội lỗi sẽ không bao giờ có cơ hội hoán cải. Chính vì vậy mà Chúa bảo: hãy để cả hai cùng tồn tại cho tới ngày thu hoạch mới phân tách. Ngày đó, người lành sẽ tách biệt ra khỏi kẻ dữ, như Mục Tử tách biệt chiên với dê, để thưởng phạt ai nấy xứng với việc họ đã làm.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết chịu đựng khi phải sống chung với những nết xấu của người khác để tạo ra những kháng thể thiêng liêng biết mẫn cảm với tội lỗi. Nhờ đó, giúp cho chúng ta biết cách xa tránh tội lỗi, đồng thời cố gắng ăn ở ngay lành, cố gắng sống thánh thiện để có sức biến đổi người khác từ xấu nên tốt, để tới ngày phán xét, ta được Chúa tuyển lựa vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Suy niệm 3: Tôma Đào Huy Phong CRM

Hình ảnh lúa tốt và cỏ lùng sống chung với nhau nói lên tình trạng Nước Trời ở trần gian, có người lành kẻ dữ lẫn lộn không dễ phân biệt, chỉ đến ngày tận thế sự phân định mới rõ ràng. Bởi vậy, Chúa Giêsu mới nói: Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. dụ ngôn này có mục đích diễn tả lòng kiên nhẫn và bao dung của Thiên Chúa với tội nhân. Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi thiện chí hoán cải của từng người. Trên bình diện tự nhiên thì cỏ lùng không thể biến thành lúa tốt, nhưng trên bình diện thiêng liêng, kẻ xấu có thể trở thành người tốt. nếu biết quay về với lòng thương xót của Thiên Chúa, như thánh: Phêrô, Phaolô, Maria Mađalêna, Augustinô… Là Kitô hữu, chúng ta phải có thái độ kiên nhẫn, bao dung với tất cả mọi người, không vội vàng xét đoán, tẩy chay, vì có thể hôm nay họ chưa tốt, nhưng ngày mai họ tốt.

Lạy Chúa, sống trong một thế giới vàng thau lẫn lộn. xin cho chúng con lòng kiên nhẫn như Chúa. và xin thương ban Thánh Thần, để chúng con hoán cải và không ngừng biến đổi nên người tốt lành như lòng Chúa ước mong. Amen.