Thứ Bảy Tuần XVII – Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I (năm II): Gr 26, 11-16. 24

“Thật Chúa đã sai tôi đến nói với các ngươi những lời đó”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong những ngày ấy, các tư tế và các tiên tri nói cùng các đầu mục và toàn dân rằng: “Người này đáng xử tử, vì nó đã nói tiên tri chống lại thành này, như tai các ngươi đã nghe”. Giêrêmia nói cùng tất cả các đầu mục và toàn dân rằng: “Chúa đã sai tôi đến nói tiên tri về đền thờ này và về thành này tất cả những lời các ngươi đã nghe. Vậy giờ đây, các ngươi hãy cải thiện đời sống và những điều các ngươi ưa thích, hãy nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, thì Chúa sẽ hối tiếc tai hoạ Người đã phán chống lại các ngươi. Phần tôi đây, tôi ở trong tay các ngươi, các ngươi cứ đối xử với tôi điều mà các ngươi cho là tốt là phải. Nhưng các ngươi hãy hiểu biết rằng: nếu các ngươi giết tôi, thì các ngươi sẽ đổ máu vô tội lên chính các ngươi, lên thành này và dân cư của nó. Vì thật Chúa đã sai tôi đến với các ngươi để nói vào tai các ngươi tất cả những lời đó”.

Những đầu mục và toàn dân nói cùng các tư tế và các tiên tri rằng: “Không được xử tử người này, vì ông đã nhân danh Chúa là Thiên Chúa chúng ta mà nói với chúng ta”. Vậy Ahica con của Sapha ra tay bảo vệ Giêrêmia, để ông khỏi bị nộp vào tay dân chúng định giết ông.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 68, 15-16. 30-31. 33-34

Ðáp: Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời con (c. 14).

Xướng: Nguyện cứu con thoát nơi bùn nhơ kẻo bị chìm; xin giải thoát con khỏi tay những người ghen ghét, và thoát khỏi những đầm nước thẳm sâu. Xin đừng để cho ba đào lôi cuốn; xin đừng để cho vực thẳm nuốt trửng, cũng đừng để cho giếng ngậm miệng nhốt con. –

Xướng: Phần con, con đau khổ cơ hàn, lạy Chúa, xin gia ân phù trợ, bảo toàn con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân.

Xướng: Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ; các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ, và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù.

Tin mừng: Mt 14, 1-12

1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”. 3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua.

4 Ông Gio-an có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy”. 5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. 6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. 7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. 8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm”. 9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. 10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. 11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. 12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.

Suy niệm 1: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Hoa trái của Xa-tan là tội lỗi. Hoa trái của Thánh Thần là công chính và tình yêu mến. Tư tưởng, lời nói, việc làm của ta phải do Chúa Thánh Thần thúc đẩy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Tin Mừng hôm nay cho con thấy hai hạng người. Hạng người thứ nhất suy nghĩ và hành động theo tinh thần xác thịt. Bà Hê-rô-đi-a vì ham danh, ham quyền, ham lợi lộc, đã bỏ chồng đuổi theo vua Hê-rô-đê. Hơn nữa, vì nuôi lòng hận thù, bà đã dạy con gái mình phạm tội ác là xin được đầu thánh Gio-an đặt trên đĩa. Còn vua Hê-rô-đê vì ham sắc dục đã cướp vợ của anh mình. Hơn nữa, vì sợ mất mặt, vua Hê-rô-đê đã liều giết thánh Gio-an Tẩy Giả cách bất công. Tội ác kéo theo tội ác.

Ngược lại thánh Gio-an Tẩy Giả đã để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Ngài đã can đảm nói lên sự thật, đã chấp nhận chết cho sự thật, chết cho công lý.

Lạy Chúa, con hiểu rằng cuộc đời là một cuộc chiến. Sự thiện và sự ác đấu tranh nơi con, giành giật từng tư tưởng, từng lời nói và từng việc làm của con. Chúa dạy con nghĩ điều thiện, nói những lời tốt đẹp và làm việc lành. Chúa ban ơn để đời con sinh ra hoa trái thánh thiện. Chúa động viên con và hé mở cho con thấy phần thưởng thiêng liêng nếu con biết sống theo Thánh Ý Chúa.

Xin Chúa đừng để con chạy theo lợi lộc, danh vọng, sắc dục, hận thù, để rồi gây ra tội ác. Xin Chúa chớ để con sa chước cám dỗ. Amen.

Ghi nhớ: “Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu”.

Suy niệm 2: Phê-rô Mai Viết Thắng

Tin mừng hôm nay, thánh Mát-thêu thuật lại việc Gioan tẩy giả bị trảm quyết. Nguyên nhân là vì Gioan tẩy giả đã can đảm, dám lên tiếng phản đối Hê-rô-đê cướp vợ của anh mình là tội loạn luân.

Hê-rô-đê là một con người ham danh, háo sắc và thích nghe những lời hùng biện của Gioan tẩy giả. Khi Gioan được mời đến để diễn thuyết, Hê-rô-đê rất thích lối hùng viện của Gioan. Ông ta thích nghe không phải mong hoán cải mà là thưởng thức tài hùng biện.

Gioan tẩy giả là một người rất thẳng thắn và can đảm. Trước mặt Hê-rô-đê, ông đã lên tiếng phản đối việc Hê-rô-đê cướp vợ của anh mình, nên Gioan đã bị tống ngục.

Khi bị tống ngục, Hê-rô-đê đã bày trò giải trí bằng vũ nữ qua điệu múa của con gái bà Hê-rô-đi-a. Khi ông ta vui say với thực khách nên nói với cô gái rằng: “con muốn xin gì ta cũng cho, dù là nửa nước ta cũng được”.

Vì lỡ lời hứa và không muốn mất thể diện trước quan khách, nên khi cô gái xin đầu Gioan tẩy giả, ông ta đã sai người vào ngục chặt đầu Gioan. Qua câu chuyện trên, ta cần rút ra bài học. Đừng bao giờ để thú vui hay một mối lợi làm mờ mắt lương tâm chúng ta mà gây ra những tội ác cho người khác. Đừng bao giờ hứa kẻo thất hứa hoặc mắc bẫy.

Hãy can đảm bênh vực sự thật, bảo vệ chân lý cho dù có bị thua thiệt hay thậm chí mất mạng. Nhưng dù có bị thua thiệt hay mất mạng vì chân lý thì sự hy sinh cao cả ấy sẽ tồn tại muôn đời và trở thành tấm gương cho hậu thế noi theo. Amen.

Suy niệm 3: Tôma Đào Huy Phong CRM

Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta đã trở thành chứng nhân của Đức Kitô, rao giảng và đem Chúa đến cho tất cả mọi nơi mọi thời. Mà Đời sống của một chứng nhân đích thực của Chúa là phải dám nói lên sự thật và dám làm theo sự thật ấy, cho dẫu có phải đổi mạng sống mình. Thánh Gioan Tầy giả đã minh chứng điều đó khi dám can ngăn hành vi sai trái của Hêrôđê: “Ngài không được phép lấy bà ấy”. và ông đã nhận được cái chết tức tưởi.

Trong xã hội ngày nay, vẫn có không ít những người sống kiểu Hêrôđê, họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm để đổi lấy lợi lộc, tiền bạc và địa vị, và làm những việc trái với luân thường đạo lý cách công khai. Nhưng chung quanh vẫn thờ ơ, bàng quan trước những việc trái ấy, không dám chống lại cũng chẳng dám lên tiếng để bênh vực sự thật. Có lẽ vì sợ hãi, vì đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Vì vậy mà người xấu, việc xấu còn nhan nhản, càng ngày càng lấn tới, càng lớn mạnh. Là Kitô hữu, chúng ta noi gương bắt chước thánh Gioan Tẩy Giả, dám lên tiếng bênh vực, bảo vệ lẽ phải. Sống ngay thẳng, không nuôi hận thù, biết sống tử tế, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, biết yêu mến anh chị em như Chúa đã yêu.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống can đảm, hy sinh trong đời chứng nhân của mình, vì đó là một đòi buộc của người làm chứng, có như thế con mới được hưởng niềm vui trọn vẹn của Chúa. Amen