Thứ Tư Tuần XIV – Mùa Thường Niên

Bài đọc 1 Hs 10,1-3.7-8.12

Đây là thời kiếm tìm Đức Chúa.

Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê.

1Ít-ra-en vốn là một cây nho sum sê,
trái trăng thật dồi dào phong phú.
Nhưng trái trăng càng nhiều,
chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng ;
đất nước càng giàu sang,
chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy.
2Chúng là thứ người lòng một dạ hai,
rồi đây chúng sẽ phải đền tội ;

bàn thờ của chúng, Đức Chúa sẽ đập tan,
cột thờ của chúng, Người cũng sẽ phá đổ.
3Bây giờ chúng lại nói : “Chúng tôi không có vua.”
Vì Đức Chúa, chúng còn không kính sợ,
thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng ?
7Thế là Sa-ma-ri tiêu tùng.

Vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước.
8Các nơi cao của A-ven sẽ bị phá huỷ, đó là tội của Ít-ra-en.
Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó.
Bấy giờ chúng sẽ nói với núi đồi : “Phủ lấp chúng tôi đi !”
và với gò nổng : “Hãy đổ xuống trên chúng tôi !”

12Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương.
Hãy khai khẩn đất hoang ;
đây là thời kiếm tìm Đức Chúa
cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.

Đáp ca

Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.3Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.

Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

4Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.

Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

6Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !7Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
những điều Người quyết định
là luật chung cho cả địa cầu.

Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :

“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Chúa Giêsu sai các tông đồ và toàn thể Hội Thánh đi loan báo Nước Thiên Chúa đến gần, Chúa muốn chia sẻ chính sứ mạng của Chúa. Để ta chu toàn sứ mạng này, Chúa đã ban ơn chế ngự các thần ô uế.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, con được Chúa ban sự sống của Chúa, được làm con Thiên Chúa. Và đồng thời ngay lúc ấy, con cũng được Chúa trao ban sứ mạng cứu độ của Chúa. Chúa cho con trở nên một chứng nhân, một dấu hiệu của Nước Chúa, được trở nên ánh sáng cho thế gian, nên muối ướp cho đời, nên men thấm vào trong bột.

Đó là một ân huệ cao cả. Con dâng lời cảm tạ Chúa. Xin Chúa giúp con tích cực làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình, trong gia đình, nơi giáo xứ, tại chỗ làm việc hay học tập của con. Chính trong môi trường sống hằng ngày mà Chúa đã sai con đến để loan báo Nước Trời đã đến. Xin cho con ý thức rằng mỗi lời con nói, mỗi công việc con làm, mỗi thái độ sống của con, đều có thể trở nên dấu chỉ của Chúa, đều có thể là tiếng loan báo sự hiện diện của Nước Trời.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các tông đồ có quyền trên các thần ô uế. Hằng ngày con cũng được Chúa ban ơn thánh hóa để con được hiện diện giữa lòng đời như một yếu tố làm sạch cuộc sống. Để có thể góp phần thay đổi bộ mặt cuộc sống này, xin Chúa giúp con biết quý trọng và duy trì ơn thánh Chúa trong con. Xin giúp con sống trung thành với ơn gọi Kitô hữu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho các tông đồ sức mạnh chữa các bệnh hoạn tật nguyền. Nhưng hôm nay, chính Chúa đã đích thân đến chữa lành tâm hồn con bằng Mình Máu Chúa. Con xin dâng lời tạ ơn và đón nhận hồng ân cao quý này. Amen.

Ghi nhớ: “Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”.

 

Suy niệm 2: Lm. Gioan Baotixita Hoàng Văn Khuê

“Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền – và rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần” (Mt 10 , 1.10). Môn đệ là những người được Chúa chọn gọi và sai đi. Không phải là để có quyền cai trị trên những cộng đoàn mình hiện diện, cũng không phải triệt hạ những người chống đối mình nhưng hơn thế, Chúa ban cho họ quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết những bệnh hoạn tật nguyền của dân. Được Chúa chọn gọi, sai đi và ban quyền như vậy nhằm cốt yếu điều này là : rao giảng Nước Trời đã đến gần. Tuy lý tưởng là như vậy, nhưng thực tế đời sống môn đệ của người Kitô hữu luôn bị cám dỗ quên đi thân phận, quên đi sứ mạng và mục đích của mình.

Lạy Chúa, chúng con rất dễ quên thân phận của người môn đệ mà nhầm tưởng mình có quyền như Chúa; chúng con rất dễ quên tất cả những gì chúng con có đều do bởi ơn Chúa ban mà nhầm tưởng tự thân chúng con làm được. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con luôn ý thức như thánh Phaolo: Tôi có là gì cũng là bởi ơn Chúa, ngõ hầu đời sống người môn đệ của chúng con ngày càng sinh hoa kết trái thánh thiện hơn. Amen.

Suy niệm 3 : Lm Phê-rô Mai Viết Thắng

Tin mừng hôm nay, thánh Mát-thêu thuật lại, Chúa Giêsu tuyển chọn nhóm 12 tông đồ để tiếp nối sứ vụ của Chúa. Ngài ban cho các ông quyền trừ quỷ và sai các ông ra đi loan báo Tin mừng của Chúa cho nhân loại.

Ngài nói: “Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israen. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần”. Rao giảng Tin mừng cho muôn dân, chính là sứ mệnh và là ơn gọi của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Bởi vì, ngay khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã được chia sẻ ba chức năng với Chúa Giêsu. Đó là: Ngôn Sứ, Tư Tế và Vương Đế. Trong đó, chức năng Ngôn sứ chính là sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa cho tha nhân.

Lời Chúa căn dặn các ông hãy đến với chiên lạc nhà Israen, cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta: Hãy đến với chính những người thân trong gia đình của mình, những người khô khan nguội lạnh để tái truyền giáo cho họ, giúp họ sống lại niềm tin Kitô trong họ đã bị lu mờ bởi lối sống tội lỗi hay thói lười biếng của họ.

Hãy giúp họ xoá bỏ mặc cảm bởi tội lỗi hay bởi sự kỳ thị, thành kiến của người khác, dẫn đưa họ đến với Bí tích Hoà giải, nhằm nối lại tình hiệp thông với Thiên Chúa và với Giáo hội, nối lại tình huynh đệ với chúng ta. Đấy chính là việc truyền giáo đầu tiên trước khi truyền giáo cho những người chưa biết Chúa.

Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta hãy ý thức vai trò ngôn sứ của mình, để chúng ta thực hành sứ vụ tái truyền giáo cho chính những người thân cận của mình. Bởi vì, họ chính là những con chiên lạc mà Chúa nói tới trong bài Tin mừng hôm nay, rồi sau đó mới tiếp tục rao giảng Tin mừng cứu độ cho những người chưa biết Chúa. Amen.