Home / Uncategorized / Tháng Sáu – 2023

Tháng Sáu – 2023

Ý cầu nguyện: Cu cho nạn bạo hành chấm dứt:  Xin cho cộng đồng quốc tế đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt nạn bạo hành, đồng thời nâng đỡ các nạn nhân và gia đình họ.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Giuse Phạm Quang Túc, giáo dân, tử đạo † 1862. Hc 42,15-25 ; Mc 10,46-52. Đ  14   – 4   

 

02 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo. Thánh Đaminh Trần Duy Ninh, giáo dân, tử đạo † 1862. Hc 44,1.9-13 ; Mc 11,11-26. X  15
03 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng, giáo dân, tử đạo † 1862. Hc 51,12-20 ; Mc 11,27-33. Đ  16
04 CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Xh 34,4b-6.8-9 ; 2 Cr 13,11-13 ; Ga 3,16-18.

Đại Lãm + Lực Tiến chầu Thánh Thể.

Tr  17

GIÁO HUẤN SỐ 28

TÍNH CÁCH “DẪN VÀO MẦU NHIỆM” CỦA CUỘC CỬ HÀNH (tt)

Việc xức dầu thánh, dầu được pha hương liệu do Giám mục thánh hiến, có ý nghĩa là hồng ân Chúa Thánh Thần được ban cho người tân tòng. Họ trở nên một Kitô hữu, nghĩa là người “được xức dầu” bằng Chúa Thánh Thần, được tháp nhập vào Đức Kitô, Đấng đã được xức dầu làm Tư tế, Tiên tri và Vương đế.

Trong phụng vụ của các Giáo Hội Đông phương, việc xức dầu sau Phép Rửa là bí tích Xức Dầu Thánh (bí tích Thêm Sức). Trong phụng vụ Rôma, nghi thức này báo trước việc xức dầu thánh lần thứ hai sẽ do giám mục trao ban: đó là bí tích Thêm Sức, bí tích này như “củng cố” và kiện toàn việc xức dầu trong bí tích Rửa Tội.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1241-1242).

05 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục † 1840; thánh Đaminh Trần Văn Toại (Toái), ngư phủ; thánh Đaminh Nguyễn Văn Huyên (Huyện), ngư phủ, tử đạo † 1862). Tb 1,3 ; 2,1a-8 ; Mc 12,1-12. Đ  18
06 Thứ Ba. Thánh Norbertô, giám mục. Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân; thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân; thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương, giáo dân, tử đạo † 1862. Tb 2,9-14 ; Mc 12,13-17. X  19
07 Thứ Tư đầu tháng. Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân, tử đạo † 1862. Tb 3,1-11a.16-17a ; Mc 12,18-27. X  20
08 Thứ Năm. Tb 6,10-11 ; 7,1.9-17 ; 8,4-8 ; Mc 12,28b-34.

Tưởng nhớ cha Vinh Sơn Nguyễn Hải Du (tạ thế ngày 8-6-2022).

X  21
09 Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh. Tb 11,5-17 ; Mc 12, 35-37. X  22
10 Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20 ; Mc 12,38-44. X  23   
11 CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Các xứ họ rước kiệu cung nghinh chầu Thánh Thể.  Đnl 8,2-3.14b-16a ; 1 Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ).

Chính tòa Bắc Ninh chầu Thánh Thể.

Tr  24

GIÁO HUẤN SỐ 29

TÍNH CÁCH “DẪN VÀO MẦU NHIỆM”

CỦA CUỘC CỬ HÀNH (tt)

Áo trắng nói lên cách tượng trưng người chịu Phép Rửa đã mặc lấy Đức Kitô, đã sống lại cùng với Đức Kitô. Cây nến được thắp sáng từ nến phục sinh nói lên rằng Đức Kitô đã chiếu dọi ánh sáng cho người tân tòng. Trong Đức Kitô, những người chịu Phép Rửa là “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14).

Người tân tòng lúc đó là con cái Thiên Chúa trong Người Con Duy Nhất. Họ có thể đọc lời kinh của những người con Thiên Chúa: kinh Lạy Cha.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1243)

12 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2 Cr 1,1-7 ; Mt 5,1-12. X  25
13 Thứ Ba. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Cr 1,18-22 ; Mt 5,13-16. Tr  26
14 Thứ Tư. 2 Cr 3,4-11 ; Mt 5,17-19. X  27
15 Thứ Năm. 2 Cr 3,154,1.3-6 ; Mt 5,20-26. X  28
16 Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng (Tr). Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục. Đnl 7,6-11 ; 1 Ga 4,7-16 ; Mt 11,25-30. (Kính trọng thể vào Chúa nhật ngày 18-6). Thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên, chánh trương; thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi, giáo dân; thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, giáo dân; thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương, chánh tổng; thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, giáo dân, tử đạo † 1862. 2 Cr 4,7-15 ; Mt 5,27-32. (X).

 

Tr  29
17 Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, giáo dân, tử đạo † 1862. Is 61,9-11 ; Lc 2,41-51. Tr  30
18 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Xh 19,2-6a ; Rm 5,6-11 ; Mt 9,3610,8.

KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (Tr). Ngày dâng Giáo phận Bắc Ninh lên Thánh Tâm Chúa. Đnl 7,6-11 ; 1 Ga 4,7-16 ; Mt 11,25-30.

Đại Từ + Phượng Giáo chầu Thánh Thể.

X  01   – 5

GIÁO HUẤN SỐ 30

TÍNH CÁCH “DẪN VÀO MẦU NHIỆM”

CỦA CUỘC CỬ HÀNH (tt)

Rước lễ lần đầu. Người tân tòng, đã trở nên con Thiên Chúa, và đã mặc áo cưới, được đón nhận vào “tiệc cưới của Con Chiên” và lĩnh nhận lương thực của đời sống mới, là Mình và Máu Đức Kitô. Các Giáo hội Đông phương ý thức cách sống động về tính duy nhất của việc khai tâm Kitô giáo, nên ban bí tích Thánh Thể cho tất cả những người vừa được rửa tội và thêm sức, kể cả các thiếu nhi, vì nhớ lại lời Chúa: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (Mc 10,14). Giáo Hội La tinh, dành việc rước lễ lại cho các em đã đến tuổi khôn, nên diễn tả việc mở ngỏ của bí tích Rửa Tội hướng đến bí tích Thánh Thể, bằng cách đưa thiếu nhi vừa chịu Phép Rửa đến gần bàn thờ để đọc kinh Lạy Cha.

Phép lành trọng thể kết thúc cuộc cử hành bí tích Rửa Tội. Khi rửa tội cho trẻ sơ sinh, phép lành ban cho người mẹ có một tầm quan trọng đặc biệt.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1244-1245)

19 Thứ Hai. Thánh Rômualđô, viện phụ. 2 Cr 6,1-10 ; Mt 5,38-42. X  02
20 Thứ Ba. 2 Cr 8,1-9 ; Mt 5,43-48. X  03
21 Thứ Tư. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2 Cr 9,6-11 ; Mt 6,1-6.16-18. Tr  04
22 Thứ Năm. Thánh Paulinô, giám mục Nôla. Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo. 2 Cr 11,1-11 ; Mt 6,7-15. X  05
23 Thứ Sáu. 2 Cr 11,18.21b-30 ; Mt 6, 19-23.

Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10 ; 1 Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.

X  06
24 SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80. Tr  07
25 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Gr 20,10-13 ; Rm 5,12-15 ; Mt 10,26-33.

Ba Bể + Đồng Cờ chầu Thánh Thể.

X  08

GIÁO HUẤN SỐ 31

AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI?

“Tất cả và chỉ những người chưa chịu Phép Rửa, mới có khả năng lãnh nhận bí tích Rửa Tội”.

RỬA TỘI CHO NGƯỜI THÀNH NIÊN

Từ thuở ban đầu của Hội Thánh, việc rửa tội cho người thành niên là hình thức thông thường nhất ở những nơi Tin Mừng mới được rao giảng. Lúc đó thời kỳ dự tòng (chuẩn bị cho bí tích Rửa Tội) là một giai đoạn quan trọng. Vì là việc khai tâm về đức tin và đời sống Kitô giáo, thời kỳ này phải chuẩn bị cho người dự tòng đón nhận hồng ân của Thiên Chúa trong bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1246-1247)

26 Thứ Hai. Thánh Đaminh Henares Minh, giám mục; thánh Phanxicô Xaviê Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng, tử đạo † 1838.  St 12,1-9 ; Mt 7,1-5. X  09
27 Thứ Ba. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Tôma Vũ Quang Toán, thầy giảng, tử đạo † 1840. St 13,2.5-18 ; Mt 7, 6.12-14. X  10
28 Thứ Tư. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. St 15,1-12.17-18 ; Mt 7, 15-20.

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10 ; GI 1,11-20 ; Ga 21,15-19.

Đ  11
29 Thứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19. Đ  12
30 Thứ Sáu. Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục, tử đạo 1838. Lễ nhớ. Bài đọc: Lễ chung kính các thánh tử đạo. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma. St 17,1.9-10. 15-22 ; Mt 8,1-4. Đ  13

 

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tre Ngà số 11, phần 1