Home / Uncategorized / Tháng Mười Hai – 2023

Tháng Mười Hai – 2023

Ý cầu nguyện: Cu cho những người khuyết tt. Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm và được các tổ chức từ thiện giúp đỡ, để họ hội nhập tích cực vào đời sống xã hội.

01 Thứ Sáu đầu tháng. Đn 7,2-14 ; Lc 21,29-33. X  19   -10
02 Thứ Bảy đầu tháng. Đn 7,15-27 ; Lc 21,34-36. X  20

 

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2023

 

NĂM PHỤNG VỤ 2023 – 2024

NĂM B  (Lược soạn)

03 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Xaviê, linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo). Tm  21
04 Thứ Hai. Tm  22
05 Thứ Ba. Tm  23
06 Thứ Tư đầu tháng. Tm  24
07 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tr  25
08 Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Tr  26
09 Thứ Bảy. Tm  27
10 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Tm  28
11 Thứ Hai. Tm  29
12 Thứ Ba. Tm  30
13 Thứ Tư. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Đ  01

-11

14 Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tr  02
15 Thứ Sáu. Tm  03
16 Thứ Bảy. Tm  04
17 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Tm  05
18 Thứ Hai. Tm  06
19 Thứ Ba. Tm  07
20 Thứ Tư. Tm  08
21 Thứ Năm. Tm  09
22 Thứ Sáu. Tm  10
23 Thứ Bảy. Tm  11
24 CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Tm  12
25 Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. Tr  13
26 Thứ Ba.  THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Đ  14
27 Thứ Tư. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Tr  15
28 Thứ Năm. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. Đ  16
29 Thứ Sáu. Tr  17
30 Thứ Bảy. Tr  18
31 CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. Tr  19

 

HẾT NĂM DƯƠNG LỊCH 2023

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tre Ngà số 11, phần 1