Home / Thông báo (page 2)

Thông báo

Hoa mân côi tháng 09 năm 2021

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 09/2021 ************  Năm Sự Sáng        Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người. Tập nhân đức: Trong tháng này, chị em hãy …

Read More »

Hoa mân côi tháng 7 năm 2021

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 07/2021 ************ Năm Sự Sáng Hoa mân côi 07.2021 (pdf)        Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí …

Read More »

Giờ lễ trực tiếp tại một số nhà thờ

Thánh lễ trực tuyến -Nhà thờ Lớn Hà Nội:  Chúa nhật: 07h00 và 18h00, thứ Bảy: 18h00, thứ Hai tới thứ Sáu: 18h30: https://www.tonggiaophanhanoi.org​​​​ –Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ hàng ngày lúc 17g30 https://tgpsaigon.net/video/thanh-le-online-2 –Đài Chân Lý Á Châu: https://vietnamese.rvasia.org/suy-ni%E1%BB%87m/th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-ch%C3%BAa-nh%E1%BA%ADt-09052021 BTTGP. Bắc Ninh

Read More »