Home / Thông báo (page 5)

Thông báo

Tài liệu hội trưởng gia đình tháng 11 năm 2021

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN – Tháng 11/2021 LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần XXXI TN: Lc 14,25-33 SUY NIỆM: TÌNH YÊU ĐẶT ĐỂ Ở HÀNH ĐỘNG HTGDGPBN T11-2021 (pdf) Có rất nhiều người theo Đức Giêsu để tìm kiếm những lợi lộc cho chính mình. Đức Giêsu đã xóa bỏ …

Read More »

Hoa Mân Côi tháng 10 năm 2021

HOA MÂN CÔI     Tháng 10 / 2021 Tháng cầu nguyện cho các nhà truyền giáo *************** HMC 10.2021. A4 (pdf)            Ý cầu nguyện: Xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa tội hiểu rằng; họ có trách nhiệm rao giảng Tin mừng, luôn sẵn sàng thi …

Read More »

Hoa mân côi tháng 09 năm 2021

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 09/2021 ************  Năm Sự Sáng        Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người. Tập nhân đức: Trong tháng này, chị em hãy …

Read More »