Home / Thông báo (page 6)

Thông báo

Hoa mân côi tháng 7 năm 2021

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 07/2021 ************ Năm Sự Sáng Hoa mân côi 07.2021 (pdf)        Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí …

Read More »

Giờ lễ trực tiếp tại một số nhà thờ

Thánh lễ trực tuyến -Nhà thờ Lớn Hà Nội:  Chúa nhật: 07h00 và 18h00, thứ Bảy: 18h00, thứ Hai tới thứ Sáu: 18h30: https://www.tonggiaophanhanoi.org​​​​ –Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ hàng ngày lúc 17g30 https://tgpsaigon.net/video/thanh-le-online-2 –Đài Chân Lý Á Châu: https://vietnamese.rvasia.org/suy-ni%E1%BB%87m/th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-ch%C3%BAa-nh%E1%BA%ADt-09052021 BTTGP. Bắc Ninh

Read More »

Chương trình liên kết cầu nguyện cho đại dịch Covid-19. “5K thiêng liêng và Sinh viên Công giáo”

Chương trình liên kết cầu nguyện cho đại dịch Covid-19. “5K thiêng liêng và Sinh viên Công giáo” Nguyễn Ngọc Trọng kính quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cộng đoàn cùng toàn thể các bạn sinh viên Công giáo thân mến! Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 …

Read More »