Home / Giáo hội Việt nam (page 75)

Giáo hội Việt nam

Tổng kết chương trình tiếp sức mùa thi của Sinh Viên Công Giáo Thái Nguyên

Vậy là Tình Nguyện Viên Sinh Viên Công Giáo Thái Nguyên đã đi hết chặng đường của mình trong hoạt động ý nghĩa “Tiếp sức mùa thi” năm nay. Chương trình tiếp sức khép lại để lại nhiều dư âm đối với cả tình nguyện viên và cả thí sinh. …

Read More »