Home / Thông báo / Thông báo khác

Thông báo khác

Quản trị, chuyển nhượng tài sản trong Giáo phận

“Tài sản của Giáo Hội” được hiểu là tài sản của các pháp nhân công trong Giáo Hội, không phải là tài sản của Giáo hội phổ quát (đ. 1258). Việc quản trị tài sản của Giáo hội thuộc về quản trị tài sản của các pháp nhân công trong …

Read More »

Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Dậu

“Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và lòng con khắc khoải cho tới khi tâm hồn con được an nghỉ trong Chúa” (Thánh Âu Tinh).   CÁO PHÓ Trong niềm tin vào mầu nhiệm Tử Nạn và Đức Kitô Phục Sinh Tang quyến chúng con xin kính báo: Bà Cố …

Read More »

Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Nhường

QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG === + === CÁO PHÓ Trong niềm tin vào mầu nhiệm Tử Nạn – Phục Sinh của Chúa Kitô Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức kính báo: Nữ tu         : ANNNA NGUYỄN THỊ NHƯỜNG Sinh năm  : 1916 Tại             : Bắc …

Read More »