Home / Uncategorized (page 30)

Uncategorized

Thư Mục Vụ Mùa Vọng

THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG Thư Mục Vụ Mùa Vọng (pdf) Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể gia đình giáo phận Bắc Ninh. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui và bình an của Chúa, để bước vào Mùa Vọng, chúng ta …

Read More »

Hội nghị thường niên Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt nam năm 2020

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VIỆT NAM NĂM 2020 WHĐ (13.11.2020) – Hội nghị thường niên Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam năm 2020 được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, từ ngày 09 đến 12 tháng 11 năm …

Read More »