Home / Uncategorized (page 31)

Uncategorized

Mến Yêu Hằng Ngày, 8.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 08-01-2020 (Mc 6,45-52) Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở …

Read More »

Mến yêu Hằng ngày, 7.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 07-01-2020 ( Mc 6,34-44) Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 7.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG            Hãy mở rộng trái tim bạn để đón chào ngày mới. Chúng ta được mời gọi cộng tác với Chúa Giêsu, sử dụng tài năng, sức lực và toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu kêu gọi …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, Lễ Hiển Linh

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa ngay khi bạn bắt đầu ngày mới hôm nay. Hãy dâng cuộc đời của bạn lên Chúa để kết hiệp với sứ mạng của Chúa Giêsu, cách đặc biệt hơn là cầu …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 4.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG       Hãy dâng lời tạ ơn Chúa khi ngày mới vừa bắt đầu. Nói với Chúa rằng bạn đã sẵn sàng làm việc cho Ngài, sẵn sàng để được sai đi thi hành sứ vụ của Ngài và cộng tác …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 3.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-01-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG         Khởi đầu ngày mới này, bạn hãy nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Hôm nay, thứ Sáu đầu tháng, là ngày Thế giới cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Hãy dâng lên Chúa tất cả mọi …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 2.1.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-01-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG        Hãy đứng trước nhan thánh Chúa trong sáng sớm hôm nay, và dâng trọn vẹn con người bạn cho Ngài. Hôm nay, hãy làm chứng cho Chúa qua lời nói và hành động của bạn, hãy loan truyền …

Read More »