Bài viết mới
Home / Uncategorized (page 5)

Uncategorized

Các Giáo hạt

Giáo hạt Bắc Giang Linh mục quản hạt: Giuse Nguyễn Văn Phong __________________________________________________________________ Giáo hạt Bắc Ninh Linh mục quản hạt: Giuse Nguyễn Văn Khiêm __________________________________________________________________ Giáo hạt Nội Bài Linh mục quản hạt: Đaminh Vũ Quang Chí __________________________________________________________________ Giáo hạt Thái Nguyên Linh mục quản hạt: Giuse Đinh Văn Thành …

Read More »

Thiếu Nhi Thánh Thể hạt Vĩnh Phúc một ngày 3 niềm vui

Chúa Nhật, ngày 14/08/2022, tại giáo xứ Yên Mỹ, Hiệp đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Mẹ Lên Trời, Giáo hạt Vĩnh Phúc đã tổ chức mừng lễ bổn mạng, họp mặt Tông đồ đội trưởng và ra mắt cha Tuyên uý – Phó Tuyên uý mới.      Chương trình …

Read More »

Huấn luyện đàn phụng vụ hạt Thái Nguyên năm 2022

Từ ngày 16/7 đến ngày 13/8/2022, Ban Thánh nhạc Giáo phận đã tổ chức khóa đàn nhạc trong phụng vụ – ca trưởng dành cho Giáo hạt Thái Nguyên tại xứ Nhã Lộng. Khóa học gồm ban đào tạo là quý thầy, quý dì, các chú Nhà Thánh Tự và …

Read More »

Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt “Chạnh lòng thương” (Mt 9,36)   Sinh ngày: 04/09/1952 tại tỉnh Lạng Sơn. Linh mục: 31/05/1991 Tấn phong Giám Mục: 29/06/1999 Giám quản Giáo phận Bắc Ninh: 24/09/2006-04/8/2008

Read More »

Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến + “Xin cho mọi người nên một” (Ga 17,21) (20/09/1945-24/09/2006) Sinh ngày: 20/09/1945 tại giáo xứ Đại Lãm, Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang Linh mục: 16/09/1974 Bổ nhiệm Giám mục: 15/12/1988 Tấn phong Giám mục: 25/01/1989 Giám mục phó Giáo phận …

Read More »

Đức Giám mục Đaminh Đinh Huy Quảng

Đức Giám mục Đaminh Đinh Huy Quảng + “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,7) (15/03/1921-28/01/1992) Sinh ngày: 15/03/1921 tại giáo xứ Tử Nê, Lương Tài, Bắc Ninh Linh mục: 21/12/1945 Tấn phong Giám mục trong âm …

Read More »

Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng + “Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa” (1Ga 4, 16) (15/06/1919-22/02/2009) Sinh ngày: 15/06/1919 tại Ninh Bình Linh mục: 06/06/1949 Bổ nhiệm Giám mục: 05/04/1963 Tấn phong Giám mục: 15/08/1963 Giám mục Chính tòa tiên khởi GP Bắc Ninh: 05/04/1963-23/3/1994 Qua …

Read More »

Đức Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo

Đức Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo + “Chiến thắng trong bác ái” (01/01/1900-18/08/1977) Sinh ngày: 01/01/1900 tại Hà Thạch                  Linh mục: 10/06/1933                                      Bổ nhiệm Giám mục: 07/05/1955 Tấn phong Giám mục: 07/02/1956 Giám quản Tông tòa GP Bắc Ninh: 1955-1963 Qua đời: 18/08/1977 Phần mộ: Nhà thờ Chính tòa …

Read More »

Đức Giám mục Đaminh Hoàng Văn Đoàn, OP

Đức Giám mục Đaminh Hoàng Văn Đoàn, OP + “Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho các anh em tôi” (05/11/1912-20/05/1974) Sinh ngày: 05/11/1912 tại Nam Định Linh mục: 24/12/1939 Bổ nhiệm Giám mục: 12/03/1950 Tấn phong Giám mục: 03/09/1950 Đại diện Tông tòa GP Bắc Ninh: 12/03/1950-18/1/1963 Qua đời: …

Read More »

Đức Giám mục Eugenio Artaraz Chỉnh, OP

Đức Giám mục Eugenio Artaraz Chỉnh, OP + (13/02/1873-21/12/1947) Sinh ngày: 13/02/1873 tại Tây Ban Nha Linh mục: 20/05/1899 Bổ nhiệm Giám mục: 14/06/1932 Tấn phong Giám mục: 06/11/1932 Đại diện Tông tòa GP Bắc (BN): 14/06/1932-21/12/1947 Qua đời: 21/12/1947 Phần mộ: Tây Ban Nha

Read More »