Bài viết mới
Home / Uncategorized (page 70)

Uncategorized

Thông báo lớp thánh nhạc trong phụng vụ

 THÔNG BÁO LỚP HỌC: MỤC VỤ THÁNH NHẠC (từ ngày 15/6/2017 –  5/7/2017) 1.Môn học: Nhạc lý căn bản. Đệm đàn sơ cấp, đệm đàn nâng cao. Đệm đàn trong phụng vụ. Hướng dẫn đánh nhịp căn bản và nâng cao. Luyện thanh, hát Quan Họ 2.Thời gian: Từ ngày 15/06- …

Read More »