Bài viết mới
Home / Tag Archives: Lập Trí

Tag Archives: Lập Trí

Nhận bí tích Thêm Sức trong khiêm nhường tại Lập Trí

Vào lúc 8h00 sáng Chúa Nhật ngày 28/8/2022, Đức cha phó Giuse Đỗ Quang Khang đã dâng lễ ban Bí tích Thêm Sức cho thiếu nhi thuộc Giáo xứ Lập Trí. Hiện diện trong thánh lễ, có cha xứ Đaminh, cha phó Simon, cha quê hương, quý tu sĩ, quý …

Read More »

Xứ đoàn TNTT Đaminh Saviô Lập Trí

Nền văn minh của sự chết” đang có những ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ đặc biệt là các em thiếu nhi, nhận thức được vấn đề đó xứ đoàn Đaminh Savio Lập Trí đang đẩy mạnh phong trào thiếu nhi Thánh Thể trong giáo dục giáo lý, nhân …

Read More »