Home / Hội đoàn / Hội trưởng gia / Tài liệu hội Giuse và Hoa Mân Côi tháng 8 năm 2016

Tài liệu hội Giuse và Hoa Mân Côi tháng 8 năm 2016

HỘI GIUSE

Tháng 08 – 2016

NĂM  THÁNH  LÒNG  CHÚA  THƯƠNG  XÓT

Chúa thương – Thương Người – Người thương

***

Tháng này có các ngày lễ đáng lưu ý:

    – Thứ Hai ngày 01/08:   T. Alphongsô, Giám Mục TS,

                                             Bảo trợ giới trí thức GP.bắc BNinh

         – Thứ Năm ngày  04/08: T. Gioan Maria Vianey, linh mục.

         – Thứ Sáu ngày  05/08:   Cung hiến thánh đường Đ.Maria

         – Thứ Bẩy ngày  06/08:   Chúa Hiền Dung

    – Chủ Nhật ngày 07/08:  CN XIX  TN C.

    – Thứ Hai ngày  08/08:   T. Đaminh, linh mục.

    – Thứ Tư ngày 10/08 :    T.Laurensô, phó tế tử đạo.

    – Thứ Năm ngày 11/08:  T. Clara, trinh nữ.

    – Chủ Nhật ngày 14/08:  CN XX  TN C, Đ.Mẹ Lên Trời

    – Thứ Bẩy ngày 20/08:    T.Bernađô, viện phụ TS. HT

    – Chủ Nhật ngày 21/08:   CN XXI TN C.

    – Thứ Hai  ngày 22/08:    Đ.Maria Nữ Vương,

    – Thứ Ba ngày  23/08:     T.Rôsa Lima, trinh nữ

    – Thứ Tư ngày 24/08:      T.Bartôlômêô, Tông Đồ.

    – Thứ Bẩy ngày 27/08:     Các Thánh Tử Đạo BN

                                              Thánh nữ Mônica  

    – Chủ Nhật ngày 28/08:   CN XXII  TN C. T. Augustinô

    – Thứ Hai  ngày 29/08:    T.Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết 

        Chúc mừng Bổn Mạng Anh Em mang Thánh hiệu:

 -Alphongsô ngày 1/8; -Đaminh ngày 8/8; -Laurensô ngày 10/8; -Bernađô ngày 20/8.   -Bartôlômêô ngày 24/8. -Augustinô ngày 28/8. 

 -Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết ngày 29/8.             

                      Khai mạc như thường lệ. 

 • Ngày 1/8 Kính T.Alphongsô.

       + ĐỌC:                      Mt   5,13-19

           + SUY :  –  Anh em là ánh sáng cho trần gian. Anh em là muối cho đời.

+ GẪM  :  – Chính anh em là muối cho đời, muối phải mặn, để ướp thức ăn khỏi hư thối, muối của nhân cách, muối của lòng đạo đức giúp ta khỏi bị tha hóa, vẩn đục trong tâm hồn, giúp người khác, giúp cho cộng đồng khỏi bị ảnh hưởng bởi những gương mù gương xấu.

-Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, để soi sáng, để chỉ đường trong u mê.

-Luật pháp, luật lệ, quy ước, quy định…là kho muối để rèn thân, luyện đức nên người, là giúp ta sống có kỷ luật, giúp ta tôn trọng người khác và cộng đồng.

-Người Gia Trưởng phải có tố chất của người Công giáo, có lòng đạo đức: Trung thực, ngay thẳng, yêu thương, tha thứ… để nên gương sáng cho vợ, con và cộng đồng.

+ CẦU   : – Xin cho mỗi vị Gia Trưởng là một ngọn đèn sáng: sáng trong cách ăn nết ở trong gia đình, sáng trong cách làm ăn, giao tế, liên hệ với mọi người chung quanh.

+ HÀNH: – Mỗi vị Gia Trưởng biết noi gương thánh Alphongsô: học hỏi, trau dồi đức hạnh, sống khiêm nhu…, để nên gương sáng, là Thày dạy đầu tiên cho con cái.

 • HỌC HỎI – 145 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
 1. TỔNG QUÁT NĂM THÁNH
 2. Hỏi : Năm Thánh là gì?

– Thưa : Năm Thánh là Năm Toàn Xá.

 1. Hỏi : Năm Toàn Xá, tức là thời điểm được qui định để chúng ta làm gì ?

– Thưa : Để chúng ta hoán cải, hòa giải, hiệp thông hầu đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa một cách đặc biệt hơn.

 1. Hỏi : Năm Thánh, theo nguyên gốc tiếng Latinh “Annum Jubilaei”, bắt nguồn từ tiếng Do thái “Jôbel”, nghĩa là gì ?

– Thưa : “Thổi kèn tù và báo hiệu năm Toàn xá”.

 1. Hỏi: Năm Thánh có từ thời Cựu Ước được ghi ở trong sách nào?

– Thưa : Sách Lêvi chương 25,8-54.

 1. Hỏi : Bản văn trong sách Lêvi chương 25, quy định những gì ?

– Thưa : Cứ 50 năm người ta phải giải phóng các nô lệ, phải xóa nợ và trả lại ruộng vườn cũng như đất đai cho chủ cũ.

 1. Hỏi : Năm Thánh đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh  được cử hành vào năm nào ?

– Thưa : Vào năm 1300.

 1. Hỏi : Năm Thánh đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh  (1300) được Đức Giáo Hoàng nào công bố ?

– Thưa : Đức Giáo Hoàng Bonifaz VIII.

 1. Hỏi : Khởi đầu Năm thánh được cử hành thế nào ?

– Thưa : Cứ 100 năm Hội Thánh lại cử hành Năm Thánh một lần. Nhưng dần dần về sau, thời hạn được rút bớt xuống chỉ còn 50 năm, 33 năm và sau cùng là 25 năm.

 1. Hỏi : Ngoài những Năm Thánh thông thường, Hội Thánh còn cử hành những Năm Thánh khác không ?

– Thưa : Hội Thánh còn cử hành vào những Năm Thánh khác gọi là Năm Thánh ngoại thường.

 1. Hỏi : Trong thế kỷ XX, Hội Thánh có những Năm thánh ngoại thường nào ?

– Thưa : Năm Thánh 1933: kỷ niệm 19 thế kỷ cuộc tử nạn của Chúa Kitô.

Năm Thánh 1983 : mừng kỷ niệm 1950 năm Ðức Kitô tử nạn và phục sinh hầu đem ơn Cứu Rỗi.

 1. Hỏi : Trong lịch sử Hội Thánh đã diễn ra bao nhiêu Năm Thánh ?

– Thưa : 29 Năm Thánh.

                (Còn tiếp)

 • THÔNG BÁO

   Năm Thánh “LÒNG THƯƠNG XÓT” đã đi hơn ½ thời gian, vậy từ tháng này, chúng ta cùng học hỏi về năm Thánh LTX.

Xin cầu nguyện cho anh em Hội GIUSE  mới qua đời

+++

 • Phêrô Nguyễn Văn Hạnh Trung Xuân    Tây Nam
 • Giuse Nguyễn Văn Phước Thanh Dã  Bắc Giang
 • Giuse Trần Văn Hảo Thống Nhất     Tây Nam
 • Giuse Nguyễn Văn Hào –         –           –       –
 • Phanxicô Nguyễn V. Dũng Bá Cầu   Hữu Bằng
 • Phêrô Đặng Ngọc Thể Yên Thuận  Đại Từ

Giuse Nguyễn Ngọc Huấn   Hòa An -Bắc giang

 • Giuse Nguyễn Văn Việt Phú Yên    Đại Lãm 

R.I.P

HOA   MÂN   CÔI

                             Tháng  08 – 2016 

NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chúa thương – Thương người – Người thương

***

               Tháng này có các ngày lễ đáng lưu ý:

    – Thứ Hai ngày 01/08:   T. Alphongsô, Giám Mục TS,

                                             Bảo trợ giới trí thức GP.bắc BNinh

         – Thứ Năm ngày  04/08: T. Gioan Maria Vianey, linh mục.

         – Thứ Sáu ngày  05/08:   Cung hiến thánh đường Đ.Maria

         – Thứ Bẩy ngày  06/08:   Chúa Hiền Dung

    – Chủ Nhật ngày 07/08:  CN XIX  TN C.

    – Thứ Hai ngày  08/08:   T. Đaminh, linh mục.

    – Thứ Tư ngày 10/08 :    T.Laurensô, phó tế tử đạo.

    – Thứ Năm ngày 11/08:  T. Clara, trinh nữ.

    – Chủ Nhật ngày 14/08:  CN XX  TN C, Đ.Mẹ Lên Trời

    – Thứ Bẩy ngày 20/08:    T.Bernađô, viện phụ TS. HT

    – Chủ Nhật ngày 21/08:   CN XXI TN C.

    – Thứ Hai  ngày 22/08:    Đ.Maria Nữ Vương,

    – Thứ Ba ngày  23/08:     T.Rôsa Lima, trinh nữ

    – Thứ Tư ngày 24/08:      T.Bartôlômêô, Tông Đồ.

    – Thứ Bẩy ngày 27/08:     Các Thánh Tử Đạo BN

                                              Thánh nữ Mônica  

    – Chủ Nhật ngày 28/08:   CN XXII  TN C. T. Augustinô

    – Thứ Hai  ngày 29/08:    T.Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết 

        Chúc mừng Bổn Mạng Chị Em mang Thánh hiệu:

-Clara ngày 11/8; -Maria Nữ Vương ngày 22/8; -Rôsa Lima ngày 23/8; -Monica ngày 27/8.   

Khai mạc như thường lệ 

 • SUY NIỆM Ngày 27/8 Thánh  Mônica.

       + ĐỌC       Sách Huấn ca                26,1-4,13-16

           + SUY –  Người phụ nữ đảm đang…Người vợ hiền.

+ GẪM  –  Con cái là hồng ân Chúa ban, (kinh thánh)

 • Dạy con từ thuở còn thơ, (ca dao)
 • Con hư (ngoan) ở mẹ. (ca dao)

+ CẦU    –  Xin cho người phụ nữ biết cách sống đoan trang, tập rèn được nhiều nhân đức.

 • Xin cho các bà mẹ biết cách dạy con, kiên trì, nhẫn nại, đồng hành với con nếu con có “tật” như thánh Mônica để có người con là Au-tinh có tài lại có “tật” trở thành thánh, thánh cả hai mẹ con.

  + HÀNH – Kiên trì dạy dỗ con cái, nhất là những đứa con nghịch ngợm, chơi bời thường là những đứa có tài, hãy hướng lái chúng thành người dùng tài năng của mình phục vụ mọi người.

 • HỌC HỎI  145 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NĂM THÁNH                  

                               LÒNG THƯƠNG XÓT

 1. TỔNG QUÁT NĂM THÁNH
 2. Hỏi : Năm Thánh là gì?

– Thưa : Năm Thánh là Năm Toàn Xá.

 1. Hỏi : Năm Toàn Xá, tức là thời điểm được qui định để chúng ta làm gì ?

– Thưa : Để chúng ta hoán cải, hòa giải, hiệp thông hầu đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa một cách đặc biệt hơn.

 1. Hỏi : Năm Thánh, theo nguyên gốc tiếng Latinh “Annum Jubilaei”, bắt nguồn từ tiếng Do thái “Jôbel”, nghĩa là gì ?

– Thưa : “Thổi kèn tù và báo hiệu năm Toàn xá”.

 1. Hỏi : Năm Thánh có từ thời Cựu Ước được ghi ở trong sách nào ?

– Thưa : Sách Lêvi chương 25,8-54.

 1. Hỏi : Bản văn trong sách Lêvi chương 25, quy định những gì ?

– Thưa : Cứ 50 năm người ta phải giải phóng các nô lệ, phải xóa nợ và trả lại ruộng vườn cũng như đất đai cho chủ cũ.

 1. Hỏi : Năm Thánh đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh  được cử hành vào năm nào ?

– Thưa : Vào năm 1300.

 1. Hỏi : Năm Thánh đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh  (1300) được Đức Giáo Hoàng nào công bố ?

– Thưa : Đức Giáo Hoàng Bonifaz VIII.

 1. Hỏi : Khởi đầu Năm thánh được cử hành thế nào ?

– Thưa : Cứ 100 năm Hội Thánh lại cử hành Năm Thánh một lần. Nhưng dần dần về sau, thời hạn được rút bớt xuống chỉ còn 50 năm, 33 năm và sau cùng là 25 năm.

 1. Hỏi : Ngoài những Năm Thánh thông thường, Hội Thánh còn cử hành những Năm Thánh khác không ?

– Thưa : Hội Thánh còn cử hành vào những Năm Thánh khác gọi là Năm Thánh ngoại thường.

 1. Hỏi : Trong thế kỷ XX, Hội Thánh có những Năm thánh ngoại thường nào ?

– Thưa : Năm Thánh 1933: kỷ niệm 19 thế kỷ cuộc tử nạn của Chúa Kitô.

Năm Thánh 1983 : mừng kỷ niệm 1950 năm Ðức Kitô tử nạn và phục sinh hầu đem ơn Cứu Rỗi.

 1. Hỏi : Trong lịch sử Hội Thánh đã diễn ra bao nhiêu Năm Thánh ?

– Thưa : 29 Năm Thánh

 1. Hỏi : Ngoài Năm Thánh được toàn thể Hội Thánh cử hành, có những Năm Thánh  khác nữa không ?

– Thưa : Còn có những Năm Thánh  khác được mở ra cho các Giáo Hội địa phương như : quốc gia, giáo phận, kể cả giáo xứ, hay cộng đoàn dòng tu …

 1. Hỏi : Ngoài Năm Thánh được toàn thể Hội Thánh cử hành, có những Năm Thánh  khác nữa không ?

– Thưa : Còn có những Năm Thánh  khác được mở ra cho các Giáo Hội địa phương như : quốc gia, giáo phận, kể cả giáo xứ, hay cộng đoàn dòng tu … .. … .

 1. Hỏi :  Hội Thánh Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI đã cử hành những Năm Thánh nào ?

– Thưa : Một là : – Năm Thánh Truyền Giáo 2003, ghi dấu 470 năm Tin Mừng được loan báo trên quê hương Việt Nam (1533-2003), từ lễ Giáng Sinh 25/12/2003 đến lễ Hiển Linh 02/01/2005.

Hai là : – Năm Thánh 2010, kỷ niệm 350 năm thiết lập Giáo Hội tại Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam cùng 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

 1. Hỏi : Năm Thánh sẽ khai mạc với việc mở những cánh Cổng Thánh – việc mở cổng này có ý nghĩa tượng trưng như là gì ?

– Thưa : Như là mở ra những con đường mới dẫn tới ơn cứu độ.

 1. Hỏi : Việc mở Cổng Thánh nói lên chính Ðức Kitô là gì ?

– Thưa : Là Cổng thật và duy nhất qua đó con người mới có sự sống sung mãn. (còn tiếp)

Xin cầu nguyện cho chị em Hội MÂN CÔI mới qua đời

+++++

 • Maria Phạm Thị Ngữ Đức Bản    Vân Cương
 • Maria Trần Thị Lộc Nhà xứ Bắc Giang

R.I.P

Lm. Giuse Trần Quang Vinh

About admingdbn

Check Also

Tài liệu Hội trưởng gia đình tháng 2.2023

File PDF: Tài liệu HTGĐ 2-2023 File Word: Tài liệu HTGĐ 2-2023