Home / Hội đoàn / Hội trưởng gia / Tài liệu hội Giuse và Mân Côi tháng 9 năm 2016

Tài liệu hội Giuse và Mân Côi tháng 9 năm 2016

HỘI GIUSE

Tháng 09 – 2016

NĂM  THÁNH  LÒNG  CHÚA  THƯƠNG  XÓT

Chúa thương – Thương Người – Người thương

***

Tháng này có các ngày lễ đáng lưu ý:

   

         – Thứ Bẩy ngày  03/09:    T. Grêgôriô Giáo Hoàng, Tiến Sĩ

    – Chủ Nhật ngày 04/09:   CN 23 TN C.

    – Thứ Hai ngày  05/09:   Tử đạo BN, G.HLCảnh,Pr.NV.Tự

    – Thứ Năm ngày 08/09:   Sinh Nhật Đ. Trinh Nữ Maria.

    – Chủ Nhật ngày 11/09:   CN 24  TN C

    – Thứ Ba ngày 13/09:      T.Gioan Kim Khẩu

    – Thứ Năm ngày 15/09:   Đ.Mẹ Sầu Bi, ngày Trung Thu

    – Chủ Nhật ngày 18/09:   CN 25 TN C.

    – Thứ Tư ngày 21/09:      T.Matthêu Tông Đồ.

    – Thứ Bẩy ngày 24/09:    Lễ giỗ Đ.Cha J.M.N.Quang Tuyến

    – Chủ Nhật ngày 25/09:  CN 26 TN C.

    – Thứ Hai  ngày 26/09:   T.Cosma, Bảo Trợ Đ.Cha GP.

                                           xin AE Giuse cầu nguyện cho Ngài.

    – Thứ Năm ngày 29/09:  Các Tổng Lãnh Thiên Thần

    – Thứ Sáu ngày 30/09:   T. Giêrônimô. Linh mục, TS HT

 

        Chúc mừng Bổn Mạng Anh Em mang Thánh hiệu:

 -Matthêu 21/9; -Côsimô ngày 26/9; -Micae ngày 29/9; -Giêrônimô ngày 30/9.  

                     Khai mạc như thường lệ. 

 • Ngày 5/9 -Kính Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: T. Giuse Hoàng Lương Cảnh (Trùm họ). 

       + ĐỌC:                      Lc  6,6 – 11 

           + SUY :  –  T.Giuse Hoàng Lương Cảnh, Sinh năm 1763 tại Làng Ván, Bắc Giang, Giáo dân dòng ba Ða Minh, Trùm Họ, Y Sĩ, xử trảm ngày 5/09/1838 tại Bắc Ninh dưới đời vua Minh Mạng. Ngày 27.05.1900, Đức Lêo XIII suy tôn cụ Trùm Giuse Hoàng Lương Cảnh lên bậc Chân Phước của Giáo Hội. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 5/09.

+ GẪM  :  – Cha ông chúng ta đã lấy máu mình để bảo vệ đức Tin. Ta có bổn phận giữ vững, bảo vệ và phát triển Đức Tin.

– Xã hội hôm nay biết bao cám dỗ làm ta phai nhạt đức Tin mà cha ông chúng ta đã phải trả bằng máu.

– Hãy nêu gương sáng về lòng tin trong gia đình cũng như trong chức vụ giữa cộng đoàn.

+ CẦU   : – Đức Tin không có việc làm là đức Tin chết.

-Xin cho chúng ta biết thực hành đức tin bằng việc  làm cụ thể. Siêng năng đọc kinh, tham dự Thánh Lễ, xưng tội, hiệp lễ…

+ HÀNH: – Học nơi Thánh Cảnh cầu cho những người đang hành xử mình: “Xin các Vua trị nước cho yên, càng ngày càng thịnh”. Cầu cho người làm thiệt hại mình.

 • HỌC HỎI – 145 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT (Tiếp theo)
 1. TỔNG QUÁT NĂM THÁNH
 2. Hỏi : Ngoài Năm Thánh được toàn thể Hội Thánh cử hành, có những Năm Thánh  khác nữa không ?

– Thưa : Còn có những Năm Thánh  khác được mở ra cho các Giáo Hội địa phương như : quốc gia, giáo phận, kể cả giáo xứ, hay cộng đoàn dòng tu … .. … .

 1. Hỏi :  Hội Thánh Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI đã cử hành những Năm Thánh nào ?

– Thưa : Một là : – Năm Thánh Truyền Giáo 2003, ghi dấu 470 năm Tin Mừng được loan báo trên quê hương Việt Nam (1533-2003), từ lễ Giáng Sinh 25/12/2003 đến lễ Hiển Linh 02/01/2005.

Hai là : – Năm Thánh 2010, kỷ niệm 350 năm thiết lập Giáo Hội tại Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam cùng 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

 1. Hỏi : Năm Thánh sẽ khai mạc với việc mở những cánh Cổng Thánh – việc mở cổng này có ý nghĩa tượng trưng như là gì ?

– Thưa : Như là mở ra những con đường mới dẫn tới ơn cứu độ.

 1. Hỏi : Việc mở Cổng Thánh nói lên chính Ðức Kitô là gì ?

– Thưa : Là Cổng thật và duy nhất qua đó con người mới có sự sống sung mãn.

 1. Hỏi : Những cánh cổng được này chính là những cánh cổng của các Đền Thờ nào ?

– Thưa : Của Đền Thờ Thánh Phêrô,

-Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô,

-Đền Thờ Đức Bà Cả

-Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành.

 1. Hỏi : Năm Thánh được cử hành với những ý nghĩa nào?

– Thưa : * Một là Năm Thánh là năm xin ơn tha thứ

* Hai là Năm Thánh là năm Sám Hối và Canh Tân

* Ba là Năm Thánh là năm Hoà Giải

 1. Hỏi : Năm Thánh là năm xin ơn tha thứ nghĩa là gì ?

– Thưa :  Vì đây là thời gian cầu xin Thiên Chúa ban ơn cách đặc biệt để tha các hình phạt do tội gây ra.

 1. Hỏi : Một trong những đặc điểm của Năm Thánh là việc gì được lãnh nhận rộng rãi theo những quy định của Hội Thánh về thời gian và địa điểm ?

– Thưa : Là Ơn Toàn Xá

 1. Hỏi : Năm Thánh là năm Sám Hối và Canh Tân vì sám hối và canh tân chính là điều kiện để lãnh nhận điều gì ?

– Thưa : Để lãnh nhận ơn tha thứ.

 1. Hỏi : Năm Thánh là năm Hoà Giải vì con người luôn được mời gọi sống trong mối tương quan mật thiết với những ai ?

– Thưa : Với Thiên Chúa, với tha nhân và với mọi loài thụ tạo.

                (Còn tiếp) 

Xin cầu nguyện cho anh em Hội GIUSE  mới qua đời

 • Giuse Phạm Văn Tính        Thái Ninh  Thái Nguyên
 • Phêrô Nguyễn Văn Chè    Nguyệt Đức Bắc Ninh
 • Phêrô Nguyễn Văn Lân Bến Đông  Bắc Giang
 • Giuse Đặng Văn Huấn Thanh Giã Bắc Giang
 • Vicentê Nguyễn Văn Quyết Đại Điền Tây Nam
 • Giuse Phan Văn Tước Yên Mỹ     Tây Nam
 • Đaminh Trần Quốc Hiệu Lập Trí        –      –
 • Giuse Nguyễn Văn A Vinh Tiến  Tây Nam
 • Giuse Nguyễn Văn Quý –        –        –       –
 • Giuse Bùi Đức Minh Yên Thủy Thái Nguyên 

R.I.P

HOA   MÂN   CÔI

                             Tháng  09 – 2016 

NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chúa thương – Thương người – Người thương

***

               Tháng này có các ngày lễ đáng lưu ý:

         – Thứ Bẩy ngày  03/09:    T. Grêgôriô Giáo Hoàng, Tiến Sĩ

    – Chủ Nhật ngày 04/09:   CN 23 TN C.

    – Thứ Hai ngày  05/09:   Tử đạo BN, G.HLCảnh,Pr.NV.Tự

    – Thứ Năm ngày 08/09:   Sinh Nhật Đ. Trinh Nữ Maria.

    – Chủ Nhật ngày 11/09:   CN 24  TN C

    – Thứ Ba ngày 13/09:      T.Gioan Kim Khẩu

    – Thứ Năm ngày 15/09:   Đ.Mẹ Sầu Bi, ngày Trung Thu

    – Chủ Nhật ngày 18/09:   CN 25 TN C.

    – Thứ Tư ngày 21/09:      T.Matthêu Tông Đồ.

    – Thứ Bẩy ngày 24/09:    Lễ giỗ Đ.Cha J.M.N.Quang Tuyến

    – Chủ Nhật ngày 25/09:  CN 26 TN C.

    – Thứ Hai  ngày 26/09: T.Cosma, Bảo Trợ Đ.Cha GP.

                                           xin AE Giuse cầu nguyện cho Ngài.

    – Thứ Năm ngày 29/09:  Các Tổng Lãnh Thiên Thần

    – Thứ Sáu ngày 30/09:   T. Giêrônimô. Linh mục, TS HT 

        Chúc mừng Bổn Mạng Chị Em mang Thánh hiệu:

-Sinh nhật Đ.Maria ngày 08/09. 

                                Khai mạc như thường lệ 

 • SUY NIỆM Ngày 15/9. Mẹ Sầu Bi, Mẹ Thương Xót.

 

       + ĐỌC                             Ga,19,25 – 27 

           + SUY –  Mẹ sầu bi đứng dưới chân Thập Giá con mình. Mẹ là người đặc biệt đã đạt được lòng thương xót, vì Mẹ được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ, được ban đầy đủ ân huệ, và được nâng lên tước vị Mẹ Thiên Chúa. Mẹ mang lại cho thế giới Ngôi Lời Nhập Thể đầy lòng thương xót. Mẹ hiểu biết sâu xa nhất về mầu nhiệm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Mẹ biết giá trị của Lòng Chúa Thương Xót. Mẹ biết Lòng Chúa Thương Xót cao cả như thế nào. Mẹ Thương Xót được biểu thị bằng bức tượng Mẹ đứng giang tay ra, sẵn sàng cứu giúp mọi người. Chiếc áo choàng nhẹ phủ lên cánh tay Mẹ như biểu tượng của sự che chở và lòng thương xót của Mẹ đối với đàn con thương yêu.

       + GM  .    Khi Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, nghe ngôn sứ Simêon tiên báo: lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Mẹ (Lc 2,34-35)

 1. Lúc Mẹ ẵm Chúa Hài Đồng trốn sang Ai Cập (Mt 2,13-15)
 2. Lúc lạc mất Chúa, và Mẹ phải tìm kiếm ba ngày mới gặp lại trong Đền Thờ (Lc 2,41-52)
 3. Khi Mẹ theo Con trên đường lên Núi Sọ, vai vác Thánh Giá mình đầy thương tích.
 4. Khi Mẹ thấy Con bị quân lính đóng đinh tay chân vào thập giá, đau đớn xót xa.
 5. Lúc hạ xác Chúa xuống khỏi thập giá.
 6. Lúc táng xác Chúa trong mồ.

+ CẦU  –  Lòng sùng kính Mẹ Sầu Bi-Mẹ Thương Xót của ta không phải là một hình thức đạo đức tình cảm hời hợt chóng qua, nhưng lòng sùng kính ấy đưa ta đến việc noi gương Mẹ, học nơi Mẹ cách chiêm niệm mầu nhiệm Lòng Chúa Thương Xót trong đời sống hằng ngày, để trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa và bày tỏ lòng thương xót đối với mọi người, dù trong tĩnh lặng và âm thầm như Mẹ nhưng vẫn góp phần hiệu quả vào sứ vụ cứu độ của Đức Giêsu.           

+ HÀNH – Học thuộc lòng Bẩy Mối Thương Người (Sách toàn niên).

-Mỗi ngày chị hãy tìm và thực hành lấy 1 trong 7 mối thương người.

 • HỌC HỎI  145 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NĂM THÁNH                  

                               LÒNG THƯƠNG XÓT

 1. TỔNG QUÁT NĂM THÁNH
 2. Hỏi : Năm Thánh sẽ khai mạc với việc mở những cánh Cổng Thánh – việc mở cổng này có ý nghĩa tượng trưng như là gì ?

– Thưa : Như là mở ra những con đường mới dẫn tới ơn cứu độ.

 1. Hỏi : Việc mở Cổng Thánh nói lên chính Ðức Kitô là gì ?

– Thưa : Là Cổng thật và duy nhất qua đó con người mới có sự sống sung mãn.

 1. Hỏi : Những cánh cổng được này chính là những cánh cổng của các Đền Thờ nào ?

– Thưa : Của Đền Thờ Thánh Phêrô,

-Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô,

-Đền Thờ Đức Bà Cả

-Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành.

 1. Hỏi : Năm Thánh được cử hành với những ý nghĩa nào?

– Thưa : * Một là Năm Thánh là năm xin ơn tha thứ

* Hai là Năm Thánh là năm Sám Hối và Canh Tân

* Ba là Năm Thánh là năm Hoà Giải

 1. Hỏi : Năm Thánh là năm xin ơn tha thứ nghĩa là gì ?

– Thưa :  Vì đây là thời gian cầu xin Thiên Chúa ban ơn cách đặc biệt để tha các hình phạt do tội gây ra.

 1. Hỏi : Một trong những đặc điểm của Năm Thánh là việc gì được lãnh nhận rộng rãi theo những quy định của Hội Thánh về thời gian và địa điểm ?

– Thưa : Là Ơn Toàn Xá

 1. Hỏi : Năm Thánh là năm Sám Hối và Canh Tân vì sám hối và canh tân chính là điều kiện để lãnh nhận điều gì ?

– Thưa : Để lãnh nhận ơn tha thứ.

 1. Hỏi : Năm Thánh là năm Hoà Giải vì con người luôn được mời gọi sống trong mối tương quan mật thiết với những ai ?

– Thưa : Với Thiên Chúa, với tha nhân và với mọi loài thụ tạo.

 1. Hỏi : Ơn Xá là gì?

– Thưa : Ơn Xá là việc tha thứ trước mặt Thiên Chúa những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù những tội đó đã được tha thứ.

 1. Hỏi : Có mấy loại Ơn Xá ? 

-Thưa : Có 2 loại Ơn Xá : một là Ơn Toàn xá, hai là ơn Tiểu xá.

Xin cầu nguyện cho chị em Hội MÂN CÔI mới qua đời

 • Maria Nguyễn T. Thuận Thái Ninh     Thái Nguyên
 • Maria Nguyễn Thị Tách  Xuân Thụy   Tư Đình
 • Anna Trần Thị Hằng    Vĩnh Yên      Tây Nam
 • Anna Trần Thị Phiến Thống Nhất  Tây Nam
 • Maria Lê Thị Quả Ngọc Động   Tư Đình

 R.I.P

About admingdbn

Check Also

Tài liệu Hội trưởng gia đình tháng 12/2022

File Word: Đề tài HTGĐGPBN 12-2022 File PDF: Đề tài HTGĐGPBN 12-2022