Home / Ban mục vụ / Phụng tự / Thánh vịnh đáp ca Chúa Nhật 26 thường niên năm C

About admingdbn

Check Also

Ủy Ban Phụng Tự: Về cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân và Nghi Thức An Táng trong hoàn cảnh dịch bệnh

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN PHỤNG TỰ Ngày 29 tháng 8 năm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *