Home / Văn hóa - Quan họ / Thơ-văn / Thánh vịnh đáp ca Lễ Giáng Sinh – Lm. Thái Nguyên

Thánh vịnh đáp ca Lễ Giáng Sinh – Lm. Thái Nguyên

I – Lễ đêm Giáng Sinh

Thánh vịnh đáp ca

Dâng lễ
Hiệp lễ

II. Lễ Rạng Đông

Nhập Lễ: Bê lem
Đáp ca – TV 96

Hiệp lễ: Ánh sáng Bê Lem

III. Lễ Giáng Sinh ban ngày

Nhập lễ: Chúa đã xuống đời
Đáp ca: Tv 97
Hiệp lễ: Ca mừng Giáng Sinh

Lm. Thái Nguyên

About admingdbn

Check Also

Cha Đắc Lộ và con đường Việt Nam

Dịp này một nhóm trí thức Huế phản đối đặt tên đường Alexandre de Rhodes …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *