Home / Thông báo / Giáo phận (page 2)

Giáo phận

Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Chín

CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh Tang quyến chúng con xin kính báo Bà cố Anna Nguyễn Thị Chín thân mẫu của dì Anna Nguyễn Thị Thảo, thuộc Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất. Sinh ngày 01/10/ 1931, tại Mỹ lộc, Mỹ hà, Lạng giang, Bắc …

Read More »