Home / Thông báo / Giáo phận (page 3)

Giáo phận

Chúc mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê

Mừng Lễ Thánh Phanxicô Xaviê Ngày 03/12/2016 TOÀ GIÁM MỤC BẮC NINH  Hân hoan mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê Bảo trợ của quý cha:  Cha Phanxicô Xaviê M. Hồ Hoàng Doanh Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Đại Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàn Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huân Cha …

Read More »

Thông báo truyền chức phó tế

 Bắc Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2016      Thông báo Truyền chức phó tế Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức Phó tế trong thời gian tới: Thầy Gioan Eude Maria Trần Văn Điến, sinh ngày …

Read More »