Home / Uncategorized (page 15)

Uncategorized

Trao gửi người thầy mến thương

TRAO GỬI NGƯỜI THẦY MẾN THƯƠNG Cô Vi đến đã làm đảo lộn mọi kế hoạch, mọi dự định,…Thời đại số hoá lên ngôi, mọi sự đều online, kể từ việc mua bán đến học hành,… Khác hẳn mọi năm, năm nay sân trường vắng lặng, cảnh vật cũng như …

Read More »