Home / Uncategorized (page 20)

Uncategorized

Tông Đồ Cầu Nguyện, 1.12.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42). Con bắt đầu Mùa Vọng với thái độ mong chờ sự kiện hạnh phúc nhất lịch sử, Chúa Giêsu …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24.11.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-11 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Giêsu Ki-tô, Vua Vũ Trụ và cũng là ngày kết thúc năm phụng vụ. Con xin dâng lời tạ ơn vì biết bao ơn lành Cha đã thương ban …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 23.11.2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 23-11-2019 (Lc 20,27-40) Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của …

Read More »