Dấu ấn Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ IX

Nhân dịp chuẩn bị Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX tại giáo phận Bắc Ninh,  lần thứ hai Thánh Giá đại hội giới trẻ trở lại với giáo phận mang tên miền Quan Họ. Thiết tưởng  cũng là dịp “Ôn cố tri tân” về những dấu ấn của đại hội  IX và hướng tới đại hội lần thứ XIX sẽ được tổ chức vào ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2023 tại  giáo phận Bắc Ninh.

Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ IX với chủ đề "Thầy gọi anh em là bạn" được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc ngày 11/11/2011 do Giáo phận Bắc Ninh đăng cai đã để lại nhiều ấn không thể phai mờ. Nhiều "kỷ lục" đã được xác lập tại kỳ đại hội này.