Home / Linh mục đoàn

Linh mục đoàn

Giuse Trần Quang Vinh

Lm Giuse Trần Quang VinhChức vụ: Nghỉ hưuSinh năm: 1938Ngày thụ phong: 25/12/1938

Phêrô Đỗ Công Viên

Lm Phêrô Đỗ Công ViênChức vụ: Cha xứ Yên LãngSinh năm: 1977Ngày thụ phong: 08/06/2012

Anrê Nguyễn Quốc Vệ

Lm Anrê Nguyễn Quốc VệChức vụ: Phụ tá Tử NêSinh năm: 1988Ngày thụ phong:  29/5/2023

Giuse Nguyễn Văn Vẻ

Lm Giuse Nguyễn Văn VẻChức vụ: Cha xứ Thường ThắngSinh năm: 1982Ngày thụ phong: 01/06/2018

Giuse Lê Thành Văn

Lm Giuse Lê Thành VănChức vụ: Cha xứ Yên MỹSinh năm: 1975Ngày thụ phong: 25/04/2015

Phêrô Nguyễn Công Văn

Lm  Phêrô  Nguyễn Công VănChức vụ: Tổng Đại DiệnSinh năm: 1962Ngày thụ phong: 29/06/1998

Phaolô Đào Văn Trường

Lm Phaolô Đào Văn TrườngChức vụ: Phụ tá Bắc GiangSinh năm: 1990Ngày thụ phong:  29/5/2023

Đaminh Nguyễn Xuân Trường

Lm Đaminh Nguyễn Xuân TrườngChức vụ: Cha xứ Ngô Khê, Nguyệt ĐứcSinh năm: 1972Ngày thụ phong: 3/10/2009

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN