Home / Tag Archives: La Tú

Tag Archives: La Tú

Giáo xứ La Tú: Câu chuyện bàn chè

Teresa Nguyễn Phượng Chúa nhật II Phục sinh (24.4.2022), giáo xứ La Tú đã tổ chức buổi thảo luận về thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI với chủ đề “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ” Buổi thảo …

Read More »