Home / Tag Archives: Nhã Lộng

Tag Archives: Nhã Lộng

200 em thiếu nhi nhận ấn tín Chúa Thánh Thần tại Nhã Lộng

Sáng Chúa Nhật, ngày 21/8/2022, Đức Cha phó Giuse Đỗ Quang Khang đã chủ tế Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 200 em thiếu nhi (Nhã Lộng: 178, Hích: 20, Thái Nguyên: 1 và Tân Cương: 1) tại nhà thờ Nhã Lộng. Tham dự Thánh Lễ có quý …

Read More »

Giáo xứ Nhã Lộng chầu Thánh Thể

Nhã Lộng 07/07/2013: Hôm nay, Chúa nhật 14 thường niên năm C, giáo xứ Nhã Lộng được vinh dự chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận. Ngày Chầu Thánh Thể thực sự là một ngày  lễ hội diễn tả Đức tin của giáo xứ Nhã Lộng. Thánh lễ khai mạc giờ …

Read More »