Bài viết mới
Home / Uncategorized / Tháng Ba – 2023

Tháng Ba – 2023

Ý cầu nguyện: Cu cho các nn nhân b lm dng. Xin cho tất cả những ai bị một số thành viên của hàng giáo sĩ lạm dụng, tìm được nơi chính Giáo Hội một câu trả lời thoả đáng cho nỗi đau khổ tinh thần và thể xác của họ.

 

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và trưởng gia đình. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các trưởng gia  đình hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn trong công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01 Thứ Tư đầu tháng. Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32. Tm  10

–         2

02 Thứ Năm đầu tháng. Et 14,1.3-5.12- 14 [HI 4,17k-m.r-t] ; Mt 7,7-12. Tm  11
03 Thứ Sáu đầu tháng. Ed 18,21-28 ;

Mt 5,20-26.

Tm  12
04 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Casimirô. Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48. Tm  13
05 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 12,1-4a ; 2 Tm 1,8b- 10 ; Mt 17,1-9.

Văn Thạch + Yên Thủy chầu Thánh Thể.

Tm  14

GIÁO HUẤN SỐ 15

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG GIAO ƯỚC CŨ TIÊN BÁO BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Đặc biệt cuộc vượt qua Biển Đỏ, việc giải thoát thật sự nhà Israel khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập, loan báo ơn giải thoát nhờ Phép Rửa.

“Chúa đã giải thoát con cháu ông Abraham khỏi vòng nô lệ mà dẫn qua Biển Đỏ ráo chân, để họ tượng trưng cho một dân tộc mới, là những người được lãnh Phép Rửa sau này”.

Cuối cùng, bí tích Rửa Tội được tiên báo trong việc vượt qua sông Jorđanô, nhờ đó dân Thiên Chúa nhận được hồng ân là Đất đã được hứa ban cho dòng dõi ông Abraham, là hình ảnh của đời sống vĩnh cửu. Lời hứa về gia tài hồng phúc này sẽ được thực hiện trong Giao Ước Mới.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1221-1222).

06 Thứ Hai. Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38. Tm  15
07 Thứ Ba. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12. Tm  16
08 Thứ Tư. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28. Tm  17
09 Thứ Năm. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31. Tm  18
10 Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46. Tm  19
11 Thứ Bảy. Lễ Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Đaminh Cẩm, linh mục, tử đạo 1859. Lễ nhớ. (x. Mùa Chay, Lưu ý: 2, 2, tr 62 …). Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32. Tm  20
12 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

Dâu + Thiết Nham chầu Thánh Thể.

Tm  21 

 

GIÁO HUẤN SỐ 16

PHÉP RỬA CỦA ĐỨC KITÔ

Tất cả các hình ảnh tiên báo của Giao Ước cũ đã được hoàn tất trong Đức Kitô Giêsu. Người bắt đầu đời sống công khai sau khi để cho thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình trong sông Jorđanô. Sau khi phục sinh, Người trao cho các Tông Đồ sứ vụ này: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1223).

13 Thứ Hai. 2 V 5,1-15a ; Lc 4,24-30. Kỷ niệm 10 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013). Tm  22
14 Thứ Ba. Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35. Tm  23
15 Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19. Tm  24
16 Thứ Năm. Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23. Tm  25
17 Thứ Sáu. Thánh Patriciô, giám mục. Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34. Tm  26
18 Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Hs 6,1-6 ; Lc 18, 9-14. Tm  27
19 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38). (Lễ thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria chuyển vào ngày thứ Hai 20-03).

Lục Hạ + Phú Cường chầu Thánh Thể.

Tm  28

 

GIÁO HUẤN SỐ 17

PHÉP RỬA CỦA ĐỨC KITÔ (tt)

Chúa chúng ta đã tự nguyện chịu phép rửa của thánh Gioan, một phép rửa dành cho những kẻ tội lỗi, để giữ trọn đức công chính. Cử chỉ này của Chúa Giêsu biểu lộ “sự hạ mình” của Người. Chúa Thánh Thần, Đấng xưa kia bay lượn là là trên mặt nước trong công trình tạo dựng thứ nhất, nay ngự xuống trên Đức Kitô như khúc nhạc dạo đầu của   công trình tạo dựng mới, và Chúa Cha tỏ cho thấy Chúa Giêsu là Con chí ái của Ngài.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1224)

20 Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Bổn mạng Hội Thánh hoàn vũ và Hội Thánh Việt Nam; Bổn mạng Hội Trưởng gia đình Giáo phận Bắc Ninh.

Hôm nay lễ Bổn mạng Đức cha phó Giáo phận Bắc Ninh, cộng đoàn giáo phận cầu nguyện cho Đức cha.

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

Tr  29
21 Thứ Ba. Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-3a.5-16. Tm  30
22 Thứ Tư. Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30. Tm  01

 – 2n

23 Thứ Năm. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47. Tm  02
24 Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10.25-30. Tm  03
25 Thứ Bảy. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14 ; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38. Tr  04

LƯU Ý:

Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”  thì bái gối (IM 137).

LƯU Ý:

Có thể che thánh giá, ảnh tượng trong nhà thờ: từ chiều hôm nay, các thánh giá che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.

26 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Ed 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

Phúc Yên + Yên Thịnh chầu Thánh Thể.

Tm  05

GIÁO HUẤN SỐ 18

PHÉP RỬA CỦA ĐỨC KITÔ (tt)

Trong cuộc Vượt Qua của mình, Đức Kitô đã khai mở các nguồn mạch của bí tích Rửa Tội cho tất cả mọi người. Quả vậy, Người đã nói về cuộc khổ nạn Người sẽ phải chịu tại Giêrusalem như một “Phép Rửa” mà Người phải lãnh nhận. Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, là những điển hình của bí tích Rửa Tội và Thánh Thể, là những bí tích của đời sống mới: từ lúc đó, người ta có thể được “sinh ra bởi nước và Thần Khí” để vào Nước Thiên Chúa (Ga 3,5).

“Hãy xem, bạn được rửa tội ở đâu, bí tích Rửa Tội là từ đâu nếu không phải là từ Thánh Giá của Đức Kitô, từ sự chết của Người. Toàn bộ mầu nhiệm là ở đó, bởi vì Người đã chịu khổ hình vì bạn. Trong Người, bạn được cứu chuộc; trong Người, bạn được cứu độ” (Thánh Ambrôsiô, De Sacramentis, 2,2).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1225).

27 Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62) ; Ga 8,1-11. Tm  06
28 Thứ Ba. Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30. Tm  07
29 Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28 ; Ga 8,31-42. Tm  08
30 Thứ Năm. St 17,3-9 ; Ga 8,51-59. Tm  09
31 Thứ Sáu. Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42. Tm  10

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tháng Mười – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho Thượng Hội Đồng Thế Giới: Xin cho Thượng Hội Đồng …